Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

eGain Sweden AB

"Bolaget skall utveckla och försälja servicetjänster till fastighetsförvaltare samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Fastigheter - Juridik - Konsult
Org.nr: 556487-0060
Företagsform: Aktiebolag