Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Kungsbacka

A-hus AB
Org.nr: 556210-7069
Bolaget skall tillverka och försälja monteringsfärdiga hus, bedriva byggnadsrörelse, förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva med ovanstående verksamheter förenlig verksamhet.
AB Gift Design i Kungsbacka
Org.nr: 556854-0974
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja reklamartiklar, förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Actionstep AB
Org.nr: 556368-2730
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult- verksamhet inom management och data, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt att bedriva avel, uppfödning och träning av hästar och därmed förenlig verk ...
Adielsson Online Training AB
Org.nr: 556788-0439
Bolaget ska skräddarsy onlineträning för sina kunder. Kunderna erbjuds en analys av sina relevanta tränings resp. utbildningsprocesser och föreslås hur dessa kan utföras helt eller delvis via internet. Bolaget hjälper se ...
Aktiebolaget Karl Lindqvist
Org.nr: 556789-6260
Bolaget ska bedriva värme-, vatten- och sanitetsarbeten. Byggnadsarbeten och förvaltning av fastigheter.
AL Gruppen AB
Org.nr: 556720-1610
Bolaget ska bedriva partihandel med industriella kemikalier främst inom arbetarskydd, marknadsföra läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott och konfektyrprodukter, förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed fö ...
Alania Förvaltning AB
Org.nr: 556121-4510
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, äga samt förvalta fastigheter.
ALJCFastighetsKonsult AB
Org.nr: 556822-1559
Bolaget ska bedriva projekt- och byggledning, kvalitets- kontroller och besiktningar, ekonomiska och tekniska utred- ningar, värdering och förvaltning av fastigheter samt därmed förening verksamhet.
ALJCFastighetsKonsult Väst AB
Org.nr: 556871-8950
Bolaget skall bedriva projekt- och byggledning, kvalitets- kontroller och besiktningar, ekonomiska och tekniska utredningar, värdering och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
ALKU Holding AB
Org.nr: 556982-8105
Bolaget skall äga och förvalta dotterbolag samt övriga värde- papper, bedriva fastighetsförmedling och värdering av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Annerby Bygg och Fastighet AB
Org.nr: 559014-4993
Bolaget ska bedriva försäljning av nyproducerade hus, byggmaterial och byggentreprenader, inköp och försäljning av fastigheter och tomtmark, byggnation och projektering av en- och flerfamiljshus, konsultverksamhet inom b ...
Art-Elektronik AB
Org.nr: 556728-1315
Bolaget ska bedriva försäljning och installation av ljud, ljus och bildteknik i offentliga lokaler samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig ...
Astoun Invest AB
Org.nr: 556997-1996
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet bestående av ekonomisk och juridisk konsultation, köp och försäljning av värdepapper, bolagsandelar, immateriella rättigheter och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Auto Lounge Kungsbacka AB
Org.nr: 556715-2615
Bolaget ska direkt eller indirekt idka handel och förmedlingsverksamhet med bilar, reservdelar och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska även vara att äga och förvalta fastigheter, aktier och värdep ...
B.J. Mäklartjänst AB
Org.nr: 556676-1614
Aktiebolagets verksamhet skall vara att arbeta som fastighetsmäklare, d.v.s. vara säljare och köpare behjälplig med överlåtelser av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
B.King Fastigheter AB
Org.nr: 556909-7669
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av aktier i näringsbetingade företag, förvaltning av fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Bellezza Care HB
Org.nr: 969740-9275
Skönhetsvård, manikyr, pedikyr, ansiktsmassage, grossist inom kosmetika, konsult inom skönhetsvård och fastigheter.
Bengt Andersson Förvaltning i Kungsbacka AB
Org.nr: 556533-5568
Bolaget ska bedriva handel och förvaltning av fastigheter, bedriva konsultativ verksamhet inom värme-, ventilations- och sanitetsbranschen, bedriva handel med vvs-produkter, elverktyg, hushållsartiklar och byggvaror samt ...
Bengtsson & Malmros Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556342-9850
Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier och fastigheter.
Bergsala AB
Org.nr: 556315-6412
Bolaget skall bedriva import och export av varor inom dagligvaru- och kapitalvarubranschen, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka handel med sådan egendom och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bol ...