Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Kungsbacka

AE Ekonomi KB
Org.nr: 969770-6407
Revision, redovisning, ekonomiska konsultationer, förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Avixo Sweden AB
Org.nr: 559013-5553
Konsulttjänster inom IT, inköp, försäljning, redovisning och administration samt därtill hörande verksamhet. Handel med värdepapper.
BL Styr-Data KB
Org.nr: 916851-2961
KONSULTVERKSAMHET INOM DATABRANSCHEN OCH SVAGSTRÖMSINSTALLATIONER OCH REDOVISNING
BMH Konsult AB
Org.nr: 556543-7372
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning, skatterådgivning, projektledning, journalistik och fotografering samt därmed förenlig verksamhet.
Bolagsredovisning I Kungsbacka AB
Org.nr: 556939-7994
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, administration och därmed förenlig verksamhet.
Ca SP Alltjänst AB
Org.nr: 559000-6325
Bolaget ska bedriva redovisning, tillhandahålla hushållsnära tjänster, trädgårdsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
Diggibo i Kungsbacka AB
Org.nr: 556260-7100
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom förvaltning och redovisning, hästsportsverksamhet, handel med bilar, byggnads- och anläggningsarbeten, produktion av väggelement, förvaltning och handel med fastigheter samt bed ...
Eklöfs Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556574-3886
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi, redovisning och skatt samt idka härmed förenlig verksamhet.
Ekonomibyrån i Kungsbacka AB
Org.nr: 556475-2326
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomitjänst i Kungsbacka AB
Org.nr: 556987-5973
Konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning.
Ekonomivision AB
Org.nr: 556819-9581
Redovisning, företagsetablering, ekonomisk konsultation, utbildning, föreläsning, uthyrning av arbetskraft och därmed förenlig verksamhet.
Elfvorns Redovisning AB
Org.nr: 556704-0786
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning och ekonomisk konsultation, fastighets- och värdepappersförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.
Essbe Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556149-6182
Bolaget skall utföra redovisning och revisionsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Fönster och solskydd i Kungsbacka AB
Org.nr: 556839-5288
Bolaget ska bedriva försäljning, montage och service av fönster, solskydd, portar, dörrar, grindar och port och grindautomatiker, försäljning av byggmaterial, heminredning, kakel, kök och bad. Äga och förvalta fastighete ...
G-E-Konsult i Kungsbacka AB
Org.nr: 556420-4120
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och beskattning samt äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
HeLiRaMa AB
Org.nr: 556538-1737
Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier och fastigheter samt redovisning och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Holm Group AB
Org.nr: 556670-0224
Bolaget skall bedriva handel med petroleumprodukter, konsultverksamhet inom redovisning, ledarskap och företagsorganisation. Utbildning, utveckling, rådgivningsverksamhet samt bemanning och personaluthyrning ionom ovanst ...
Jan Torstensson Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556697-3516
Bolagets verksamhet är redovisning, revision, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Kungsbacka Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556566-6681
Föremålet för bolagets verksamhet är revision, ekonomisk konsultation, redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Lena Grevsjö AB
Org.nr: 556818-3312
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, såsom redovisning, skatterådgivning, bokslut och deklarationer samt därmed förenlig verksamhet.