Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

G-E-Konsult i Kungsbacka AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och beskattning samt äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Fastigheter - Konsult - Redovisning
Org.nr: 556420-4120
Företagsform: Aktiebolag