Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Kungsbacka

Accencea AB
Org.nr: 556984-3310
Företaget ska bedriva bokföringsservice.Konsultverksamhet inom kommunikationslösningar och Webbdesign.
AE Ekonomi KB
Org.nr: 969770-6407
Revision, redovisning, ekonomiska konsultationer, förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AF Data Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556950-6198
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och IT, bedriva handel med lös egendom samt förvalta värdepapper.
AutoConcept Insurance AB
Org.nr: 556574-4397
Skall i de nordiska länderna, förmedla och administrera skräddarsydda och nischade försäkringslösningar.
Bergsala Administrationsservice AB
Org.nr: 556880-2747
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljnings- tjänster inom administration, ekonomi och logistik, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Björndahl's i Kungsbacka AB
Org.nr: 556872-2994
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsekonomi, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bolagsredovisning I Kungsbacka AB
Org.nr: 556939-7994
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, administration och därmed förenlig verksamhet.
Ca SP Alltjänst AB
Org.nr: 559000-6325
Bolaget ska bedriva redovisning, tillhandahålla hushållsnära tjänster, trädgårdsskötsel och därmed förenlig verksamhet.
Cemany Ekonomi & Administration KB
Org.nr: 969713-9534
Löpande administration, bokföring, löner, bokslut, årsredovisning, deklaration Uppdrag ekonomisystem, rutiner, uppstart, vikariepool
Centrum Måleri i Kungsbacka AB
Org.nr: 556147-5624
Bolaget skall bedriva måleriverksamhet, inköp och försäljning inom måleribranschen, fastighetsunderhåll, fastighetsförvaltning, redovisnings- kamerala- och sekreterartjänster ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Conter Säljpartner AB
Org.nr: 556588-2643
Bolaget skall bedriva handel med trädgårdsartiklar, uthyrning av uppställningsplats för släpvagnar och husvagnar samt festarrangemang med uthyrning av porslin och partytält ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Diggibo i Kungsbacka AB
Org.nr: 556260-7100
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom förvaltning och redovisning, hästsportsverksamhet, handel med bilar, byggnads- och anläggningsarbeten, produktion av väggelement, förvaltning och handel med fastigheter samt bed ...
Effektivia Sweden AB
Org.nr: 556888-2806
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsbyrå, tillhandahålla hushållsnära tjänster, import och handel med konfektion, konfektyr och presentartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Eklöfs Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556574-3886
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom områdena ekonomi, redovisning och skatt samt idka härmed förenlig verksamhet.
Ekonomibyrån i Kungsbacka AB
Org.nr: 556475-2326
Föremålet för bolagets verksamhet är redovisning, ekonomisk konsultation och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomitjänst i Kungsbacka AB
Org.nr: 556987-5973
Konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning.
Ekonomivision AB
Org.nr: 556819-9581
Redovisning, företagsetablering, ekonomisk konsultation, utbildning, föreläsning, uthyrning av arbetskraft och därmed förenlig verksamhet.
Elfvorns Redovisning AB
Org.nr: 556704-0786
Bolaget skall bedriva verksamhet inom redovisning och ekonomisk konsultation, fastighets- och värdepappersförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.
Essbe Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556149-6182
Bolaget skall utföra redovisning och revisionsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Evian Konsult KB
Org.nr: 969626-8961
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksmahet inom ekonomi, finans och försäkringsfrågor, handel och förvaltning av värdepapper och fast egendom i Sverige och utlandet samt därmed förenlig verksamhet.