Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Kungsbacka

Fönster och solskydd i Kungsbacka AB
Org.nr: 556839-5288
Bolaget ska bedriva försäljning, montage och service av fönster, solskydd, portar, dörrar, grindar och port och grindautomatiker, försäljning av byggmaterial, heminredning, kakel, kök och bad. Äga och förvalta fastighete ...
G-E-Konsult i Kungsbacka AB
Org.nr: 556420-4120
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och beskattning samt äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hallberg Konsult i Örgryte AB
Org.nr: 556311-3900
Bolaget skall bedriva konsulttjänster och forskning inom psykologi och konsulttjänster inom marknadsföring och handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
HBet Your Future in Sweden
Org.nr: 969627-2419
Marknadsföring av fonder och andra spar produkter och därmed samman hängande verksamhet.
Hanoja AB
Org.nr: 556893-3005
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier samt bedriva ekonomikonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
HeLiRaMa AB
Org.nr: 556538-1737
Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier och fastigheter samt redovisning och ekonomiska konsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Jan Torstensson Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556697-3516
Bolagets verksamhet är redovisning, revision, förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Johnny Sundberg Måleri HB
Org.nr: 969769-8091
Bolaget skall bedriva målerientreprenader, bygg- och redovisningsservice samt idka därmed förenlig verksamhet.
Karins Sköna Fötter KB
Org.nr: 969642-4630
Medicinsk fotvård.
KBet Longius
Org.nr: 969695-5864
Boalgets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finans och försäkringsfrågor, handel och förvaltning av värdepapper och fast egendom i Sverige och utlandet samt därmed förenlig verksamhet.
Kungsbacka Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556566-6681
Föremålet för bolagets verksamhet är revision, ekonomisk konsultation, redovisning och därmed förenlig verksamhet.
L & L Balans AB
Org.nr: 556610-3940
Bolaget skall bedriva redovisningsbyråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
M. Christoffersson Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556703-0266
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå samt därmed förenlig verksamhet.
MM Johansson konsult AB
Org.nr: 556956-7299
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och löner samt därutöver teknisk konsultation.
MTN International AB
Org.nr: 556630-8101
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom redovisning, revision och företagsadministration samt därmed förenlig verksamhet, samt att sälja produkter, huvudsakligen konsumentvaror som sportutrustning, kläder och skor.
Nyera Redovisning AB
Org.nr: 556348-0622
Bolaget ska bedriva redovisning, konsultationer och utbildningar på uppdrag inom ekonomi och administration samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Nyqvist Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556930-8033
Bedriva konsultverksamhet inom redovisning, ekonomistyrning, ekonomiförvaltning, personalfrågor och därmed förenlig verksamhet.
Onsala Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556289-9715
Bolaget skall bedriva tjänster inom revision, bokslut, dataredovisning samt konsulttjänster inom ekonomi och beskattning, samt därmed förenlig verksamhet.
Oskar Hahne Redovisning AB
Org.nr: 556890-4857
Bolagets verksamhet utgörs av utförande av redovisningstjänster samt rådgivning inom skatter och ekonomi samt därmtill förenlig verksamhet.
PECA Redovisning & Handel HB
Org.nr: 969697-8965
Redovisning och handel med hem- och fritidsartiklar.