Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Evian Konsult KB

"Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksmahet inom ekonomi, finans och försäkringsfrågor, handel och förvaltning av värdepapper och fast egendom i Sverige och utlandet samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Ekonomi - Konsult
Org.nr: 969626-8961
Företagsform: Kommanditbolag