Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Kungsbacka

Marie och Örjan Barkman HB
Org.nr: 969726-4175
Bolaget skall bedriva verksamhet såsom bokföring, redovisning, samt därmed förenlig verksamhet.
MM Johansson konsult AB
Org.nr: 556956-7299
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och löner samt därutöver teknisk konsultation.
MTN International AB
Org.nr: 556630-8101
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom redovisning, revision och företagsadministration samt därmed förenlig verksamhet, samt att sälja produkter, huvudsakligen konsumentvaror som sportutrustning, kläder och skor.
Nyera Redovisning AB
Org.nr: 556348-0622
Bolaget ska bedriva redovisning, konsultationer och utbildningar på uppdrag inom ekonomi och administration samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Nyqvist Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556930-8033
Bedriva konsultverksamhet inom redovisning, ekonomistyrning, ekonomiförvaltning, personalfrågor och därmed förenlig verksamhet.
Oskar Hahne Redovisning AB
Org.nr: 556890-4857
Bolagets verksamhet utgörs av utförande av redovisningstjänster samt rådgivning inom skatter och ekonomi samt därmtill förenlig verksamhet.
PECA Redovisning & Handel HB
Org.nr: 969697-8965
Redovisning och handel med hem- och fritidsartiklar.
Persgård Redovisning AB
Org.nr: 556845-3178
Bolagets verksamhet är att hjälpa mindre företag med bokföring, redovisning och andra tjänster såsom rådgivning i skattefrågor och dylikt. Kan även vara en extraresurs vid semestrar och sjukdom.
POP Redovisning och Revision AB
Org.nr: 556515-6683
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag, bedriva redovisnings- och revisionsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Proverum & Partners AB
Org.nr: 556685-7826
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom revision, redovisning och företagsadministration samt därmed förenlig verksamhet.
Rydberg of Sweden AB
Org.nr: 559029-8500
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet kring företags organisation, administration samt redovisning och ekonomi. Bolaget skall även bedriva mjukvaruutveckling samt leverera IT tjänster samt handel med värdepapper och därm ...
S E Redovisning HB
Org.nr: 969636-8225
Bokföring av klientmaterial.
SENP KONSULT AB
Org.nr: 556724-0592
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom branscher så som administration'redovisning och bygg. Bolaget ska även tillhandahålla konsultation inom ledarskap och coachning samt kunna hyra ut personal inom ovan nämnda ...
Varla Revision AB
Org.nr: 556234-6402
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom revision, redovisning och företagsadministration samt därmed förenlig verksamhet.
Ylva-Marias Redovisning AB
Org.nr: 556783-0723
Bolaget ska bedriva redovisningskonsultverksamhet.