Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Citius AB

"Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva, äga och förvalta värdepapper, att köpa, förvalta lös och fast egendom i Sverige och i utlandet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och finans i Sverige och utlandet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi - Fastighetsmäklare
Org.nr: 556519-6051
Företagsform: Aktiebolag