Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Kungsbacka

Evian Konsult KB
Org.nr: 969626-8961
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksmahet inom ekonomi, finans och försäkringsfrågor, handel och förvaltning av värdepapper och fast egendom i Sverige och utlandet samt därmed förenlig verksamhet.
FIERON HB
Org.nr: 969745-9205
Konsultverksamhet inom process- och organisationsutveckling, utbildning av personal, föredragshållande, projektledning, logistik, ekonomi och IT. Försäljning av utrustning tillhörande konsultuppdraget. Importverksamhet a ...
Fjärås El & Ekonomi AB
Org.nr: 556430-1769
Bolaget skall bedriva handel med all egendom och lämna all el-, ekonomi-, data-, hälso-, motorfordon-, och övrig hantverksservice samt jämte därmed förenlig verksamhet.
Frelis AB
Org.nr: 556990-4872
Konsultverksamhet och forskning inom samhällsvetenskap och internationella frågor.
Föreningsservice i Väst AB
Org.nr: 556992-0340
Organisationsutveckling och konsultverksamhet med inriktning ekonomi och personal.
G Mattsson fastigheter AB
Org.nr: 556540-8720
Bolaget skall idka rörelse i form av handel och förvaltning av fastigheter, aktier och värdepapper samt konsultverksamhet inom områdena ekonomi, data och marknadsföring, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Hessman Larsson Trädgård AB
Org.nr: 556793-3998
Bolaget ska omfatta alla förekommande arbeten inom trädgård såsom design, odling och skötsel även bedriva inköp och försäljning av dess tillhörande produkter och maskiner, utbildning, rådgivning och rehabilitering, förfa ...
Ikaros consulting HB
Org.nr: 916898-9557
Utbildning och konsultverksamhet inom marknadsföring, ekonomi och produktion.
Jaylo Consulting AB
Org.nr: 559013-3574
Bolaget kommer att arbeta med konsultverksamhet inom affärssystem och ekonomi. Bolagets konsulter bildar en brygga mellan affärssystem och användare. Bolaget verkar även inom projekt- ledning, ekonomiarbete och processma ...
JB fartygssäkerhet HB
Org.nr: 969712-9089
Konsultverksamhet och utbildning inom fartygssäkerhetsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
KBet Longius
Org.nr: 969695-5864
Boalgets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finans och försäkringsfrågor, handel och förvaltning av värdepapper och fast egendom i Sverige och utlandet samt därmed förenlig verksamhet.
Laguna Floating AB
Org.nr: 556656-8605
Bolaget skall bedriva friskvård, alternativa behandlingsmetoder, försäljning och tillverkning av produkter, cd, böcker m.m. som stödjer verksamheten i övrigt. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, ju ...
Lena Grevsjö AB
Org.nr: 556818-3312
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, såsom redovisning, skatterådgivning, bokslut och deklarationer samt därmed förenlig verksamhet.
Lindcon Företags AB
Org.nr: 556647-8557
Bolaget skall bedriva företagsutveckling, ledarutveckling, konsultation, förmedling av företag och kommersiella fastigheter och utföra värderingsuppdrag samt idka därmed förenlig verksamhet.
LMS Kungsbacka AB
Org.nr: 556997-4727
Kommer att driva konsultverksamhet inom Hotell och Restaurang, bemanning i samma bransch, samt konsult och liten bemanning inom bygg, samt importera delikatesser.
MBN Trading AB
Org.nr: 556953-1907
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import och export av livsmedel och kosmetika, fastighetsförvaltning, tjänster inom fastighetsbranschen som ombyggnad och lokalvård, konsultverksamhet avseende juridik och ...
Min Drömresa AB
Org.nr: 556808-2423
Bolaget skall äga och förvalta lös och fast egendom, renovering och uthyrning av fastigheter, driva reseklubb samt bedriva verksamhet som researrangör. Bolaget skall även tillhandahålla utbildningar och diverse konsultat ...
Nyera Redovisning AB
Org.nr: 556348-0622
Bolaget ska bedriva redovisning, konsultationer och utbildningar på uppdrag inom ekonomi och administration samt äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Onsala Revisionsbyrå AB
Org.nr: 556289-9715
Bolaget skall bedriva tjänster inom revision, bokslut, dataredovisning samt konsulttjänster inom ekonomi och beskattning, samt därmed förenlig verksamhet.
Onsala Sportbilar AB
Org.nr: 556678-8864
Handel med fordon, tillbehör samt serviceverkstad. Konsultverksamhet inom ekonomi och fastigheter. Marknadsföra och sälja tjänster inom området biltvätt och bilvård.Äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksa ...