Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Enskede

A.O.P redovisning AB
Org.nr: 556839-3127
Företaget ska bedriva tjänster inom redovisning, bokslut, årsredovisningar och deklarationer samt administration och rådgivning.
Almanik AB
Org.nr: 556889-1245
Bolaget ska bedriva mediaproduktion av böcker och annat tryckt material, fotografering, reportage och grafisk formgivning, restaurang- och barverksamhet, framtagande och försäljning av egendesignade alkoholhaltiga drycke ...
AM EkonomiData AB
Org.nr: 556421-8294
Bolaget skall bedriva konsultation inom redovisning samt handel med värdepapper.
Animeco AB
Org.nr: 559030-5289
Aktiebolaget ska bedriva frilans- och konsultverksamhet inom animering, illustration och storyboarding samt ekonomistyrning, business controlling, redovisning och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Antares Ekonomikonsult HB
Org.nr: 969608-8880
Konsultverksamhet ekonomi, kommunikation, marknadsföring och PR. Tillverkning och försäljning av kläder och accessoarer samt förvaltning av värdepapper
BAH Revision AB
Org.nr: 556733-9287
Bolaget ska yrkesmässigt bedriva revisionsverksamhet, ekonomiska utredningar samt förvaltning av värdepapper. Verksamheten ska vara förenlig med auktoriserad revisors yrkesutövning samt därmed förenlig verksamhet.
Bondia AB
Org.nr: 556968-7071
Försäljning av konsulttjänster inom finans och redovisning samt därmed förenlig verksamhet
Demski Konsulter AB
Org.nr: 556842-7230
Hantering av företags lönefunktion på entreprenad, interimsuppdrag hos företag med focus på löner, pensioner, personalförsäkringar, personaladministration, tidssystem, lönesystem.
Dilagens Consulting AB
Org.nr: 556900-3691
Bolaget ska bedriva konsultveksamhet inom ekonomitjänster.
Ekonoda AB
Org.nr: 556922-8561
Aktiebolaget ska bedriva bokförings- och administrativa tjänster.
Ekonomgruppen KvP AB
Org.nr: 556704-4564
Konsultationer inom ekonomi och redovisning
EkonomSupport AB
Org.nr: 556274-6502
Bolaget har till föremål för sin verksamhet dels handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter, dels leasingfinansiering, dels erbjudande av tjänster inom området för ekonomiadminsitration och dels vara verks ...
EkonomSupport Int. AB
Org.nr: 556520-2362
Bolaget har till föremål för sin verksamhet dels handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter, dels leasings- finansiering, dels erbjudande av tjänster inom området för ekonomiadministration och dels vara ve ...
EM Design AB
Org.nr: 556767-7736
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning, försäljning av byggmaterial och möbler, dessutom konsultverksamhet inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Ernaw Konsult AB
Org.nr: 559020-4672
Konsultverksamhet inom ekonomi och juridik.
Fem Fingrar AB
Org.nr: 556378-2407
Bolaget skall idka producerande och konsulterande verksamhet, förlags och handelsverksamhet inom bok-, film-, grammofon-, musik-, nöjes- och restaurangbranschen. Dessutom skall bolaget köpa och sälja fastigheter, värdepa ...
Financial Consultants Gustav Nygondh AB
Org.nr: 559004-8749
Finansiell och ekonomisk rådgivning, konsultation kring IT och affärssystem samt handel med värdepapper.
Globeko Konsult AB
Org.nr: 556362-2454
Bolaget skall importera och sälja sportartiklar och hemelektronikprodukter konsult inom data och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Globen Byggservice AB
Org.nr: 556778-9796
Byggentreprenader inom alla förekommande områden såsom snickeri, golv, plattsättning. Konsultverksamhet inom byggfrågor såsom rådgivning och planering. Företagsadministration och redovisning inom alla förekommande företa ...
Helper KB
Org.nr: 916511-5446
Konsultativ verksameht inom marknadsföring, kommunikation och administration.