Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Enskede

Högelin revision AB
Org.nr: 556080-3529
Bolaget skall idka bedriva revision, redovisning, konsulterande verksamhet inom affärsjuridik, skatterätt och ekonomistyrning, samt äga och förvalta fast- och lösegendom och därmed förenlig verksamhet.
JOB LAB HB
Org.nr: 916632-0508
Bolaget skall bedriva tillverkning och service av tekniska instrument samt konsultativ verksamhet inom laboratoriebranschen. Dessutom skall bolaget bedriva försäljning och handel med hantverkare, heminredning och därmed ...
K-Redovisning AB
Org.nr: 556358-5602
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, häströrelse, bokföringsbyrå och därmed förenlig verksamhet.
Kapellvägens redovisning HB
Org.nr: 969728-3340
Redovisning och bokföring och företagsekonomisk rådgivning
Katja Capital AB
Org.nr: 556872-4529
Bolaget skall utföra sjukgymnastisk behandling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper och finansiella instrument samt därmed förenlig verksamhet.
KL Controlling AB
Org.nr: 556956-4783
Föremålet för företagets verksamhet är konsultering inom ekonomi och finans.
Maxial Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556846-2344
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi jämte därmed förenlig verksamhet.
Michael Sant'Orp AB
Org.nr: 556383-9744
Föremålet för bolagets verksamhet är att konsultera ägarledda bolag med ekonomisk samt enklare juridisk rådgivning, sälja och hyra ut kontorsmaterial samt därmad förenlig verksamhet.
MUSEK, Musikers ekonomiska förening
Org.nr: 769619-9350
Föreningen har till ändamål att rämja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att fakturera och lönehantera musikers arvoden. Medlem deltar i verksamheten med egen arbetsinsats.
Nordisk Golf & Hotell Ekonomi AB
Org.nr: 556373-2584
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsulting inom totalkonceptet golf och hotell samt handel med lös och fast egendom.
Papperskvarnen AB
Org.nr: 556311-6671
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
PaySalary Sverige AB
Org.nr: 556942-5027
Bolaget skall bedriva löneadministration och därmed förenlig verksamhet.
Rammen Ekonomi AB
Org.nr: 556516-0610
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningstjänster inom område ekonomi och administration, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Redovisningsbyrå Ulrika Ljungqvist HB
Org.nr: 969601-9497
Konsultation, redovisning, bokföring, administrativt arbete utfört hos klient.
Sanuk Advice AB
Org.nr: 556810-0514
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildning och rådgivning inom områdena affärsutveckling, information, kommunikation, PR, marknadsföring, redovisning och bokföring samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolage ...
Sax, Sten Å Påse AB
Org.nr: 556493-6069
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, driva konsultverksamhet inom data och ekonomi, handla med värdepapper, handla med fordon, driva kafé- och restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Silander Konsulting AB
Org.nr: 556970-1716
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi. Företaget ska ägna sig åt förvaltning av värdepapper.
Striker Consulting AB
Org.nr: 556857-3066
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom ekonomi, verksamhetsuppföljning, skatt och närliggande områden.
Sureco AB
Org.nr: 556136-8555
Bolaget skall driva handel med samt förvalta fastigheter och värdepapper, utföra bokförings- och revisionsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Temaentreprenad Enskede AB
Org.nr: 556965-8379
Konsultation, ombyggnation samt mark och anläggningsarbeten vid renovering av fastigheter, tillhandahålla redovisnings- och administrativa tjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.