Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sanuk Advice AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildning och rådgivning inom områdena affärsutveckling, information, kommunikation, PR, marknadsföring, redovisning och bokföring samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel och förvaltning av värdepapper."
Org.nr: 556810-0514
Företagsform: Aktiebolag