Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Information i Enskede

Andi Loor Film & Postproduktion AB
Org.nr: 556427-9510
Föremålet för bolagets verksamhet är inspelning, redigering samt kopiering av film, TV, video och teater, konsultverksamhet inom journalistik och information, högupplösningsTV och övrig elektronisk redigering och därmed ...
Arvid Steen AB
Org.nr: 556728-9110
Bolaget skall bedriva produktion, illustration och information inom multimedia och utställningar.
DX9-Metoden AB
Org.nr: 556607-1238
Föremålet för bolagets verksamhet är marknadsföring, information, organisationsutveckling, design, produktion och försäljning av musik, översättning och utbildning inom ovanstående områden och därmed förenlig verksamhet.
Idrottsmedicin Norr AB
Org.nr: 556171-5086
Bolaget skall bedriva och förmedla, eller genom utvecklingsarbete, information och försäljning, stödja sjukvård och förebyggande hälsovård, företrädesvis med idrottslig anknytning samt därmed förenlig forskning och under ...
Iris InterMedia AB
Org.nr: 556613-4796
Bolaget skall bedriva utveckling och produktion av information i olika format företrädesvis avseende ljud, bild och tryck ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
KBET PSYKOTERAPEUTISKA KONSULTATION STÅHL & BLOMQUIST
Org.nr: 916501-9408
INFORMATION OM OLIKA PSYKOTERAPEUTISKA METODER SAMT RÅDGIVNING
Made in Enskede, HB
Org.nr: 969768-7854
Produktion av text och musik, webbplatser, appar. Ljuddesign och ljudläggning. Design och handel av accessoarer. Föreläsningar och konsultuppdrag inom musikproduktion, information, text, kost- och näringsrådgivning samt ...
Mammamage Sweden AB
Org.nr: 556998-6804
Aktiebolaget ska bedriva utbildning, föreläsningar och information kring motion, mat och hälsa kring graviditet och efter förlossningen. Aktiebolaget kan producera böcker och material som säljs och tillhandahålls genom o ...
Ordklok AB
Org.nr: 556906-3349
Bolaget skall bedriva utbildning, läromedelsframställning, översättning, information, informationsproduktion och idka därmed förenlig verksamhet.
Rolf Ljungkvist AB
Org.nr: 556495-9087
Bolaget skall bedriva marknadsföring, reklam, information, företags- och personalutveckling och produktion i anslutning därtill samt handel inom sport- och fritidssektorn inklusive trav och motor ävensom idka därmed före ...
Sanuk Advice AB
Org.nr: 556810-0514
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildning och rådgivning inom områdena affärsutveckling, information, kommunikation, PR, marknadsföring, redovisning och bokföring samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolage ...
Solstigen AB
Org.nr: 556796-7616
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom information, kommunikation och ledarskap. Bolaget kommer även att författa böcker.