Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Idrottsmedicin Norr AB

"Bolaget skall bedriva och förmedla, eller genom utvecklingsarbete, information och försäljning, stödja sjukvård och förebyggande hälsovård, företrädesvis med idrottslig anknytning samt därmed förenlig forskning och undervisning, dels förvalta egendom, köpa och sälja värdehandlingar samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Hälsovård - Information - Konsult - Undervisning
Org.nr: 556171-5086
Företagsform: Aktiebolag