Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Enskede

Total Redovisning ToRe AB
Org.nr: 556845-5132
Bolaget ska bedriva redovisningsverksamhet, utföra bokningstjänster, ekonomisk rådgivning och övrig konsultation av ekonomisk natur för både juridiska och fysiska personer samt äga och förvalta fast och lös egendom.
Tromben AB
Org.nr: 556522-1149
Bolaget ska bedriva bokföringsbyrå, konsult- och utbildningsverk- samhet inom ekonomi och ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Vallmon Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556391-0826
Bolaget skall utföra bokföringstjänster, ekonomisk rådgivning i samband med bokslut samt övrig konsultation av ekonomisk natur för både juridiska och fysiska personer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.