Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

BAH Revision AB

"Bolaget ska yrkesmässigt bedriva revisionsverksamhet, ekonomiska utredningar samt förvaltning av värdepapper. Verksamheten ska vara förenlig med auktoriserad revisors yrkesutövning samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå
Org.nr: 556733-9287
Företagsform: Aktiebolag