Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fem Fingrar AB

"Bolaget skall idka producerande och konsulterande verksamhet, förlags och handelsverksamhet inom bok-, film-, grammofon-, musik-, nöjes- och restaurangbranschen. Dessutom skall bolaget köpa och sälja fastigheter, värdepapper, bedriva filmproduktion och uthyrning av konstnärliga produkter, idka handelsverksamhet avseende varor och tjänster med anknytning till verksamhetsområdena jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske, gruvor, mineralbrott, tillverkningsindustri (livsmedels, textil, beklädnads, trävaru, pap pers, grafisk, kemisk, verkstads och metallindustri), byggnadsindustri, restaurang- och hotellrörelse ( partihandel, varuhandelsförmedling och detaljhandel), samfärdsel, fastighetsförvaltning och -förmedling, rekreation och kulturell service, bedriva uppd ragsverksamhet inom nämnda branscher samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Fastigheter - Förmedling - Jakt
Org.nr: 556378-2407
Företagsform: Aktiebolag