Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Enskede

AJ:s El & Fastighet AB
Org.nr: 556128-7565
Bolaget skall bedriva elektrisk installationsrörelse, VVS- installationsrörelse, värdepappersrörelse, förvalta av bolaget ägda fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Stureby Berg & Company
Org.nr: 559018-3199
Uthyrning av korttidsboende, tillfälligt boende och förenlig verksamhet samt tjänster runt boende. Entreprenad inom mark och förvaltning av fastigheter.
Aktiva Mäklare i Enskede AB
Org.nr: 556886-7823
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Allians Assistans AB
Org.nr: 556681-3464
Bolaget ska bedriva personlig assistans, import och försäljning av produkter såsom hem- och inredningsprodukter, prospektering och försäljning av fastigheter, konsultverksamhet inom IT, försäljning av textilier, värdepap ...
Amatyp AB
Org.nr: 556857-4676
Import av bilar, husbilar, husvagnar, reservdelar samt övriga fritidsrelaterade produkter. Förvalta och äga värdepapper, fastigheter och annan fast och lös egendom. Insamling av icke farligt avfall. Uthyrning av fastighe ...
AMT AB
Org.nr: 556426-7234
Bolaget skall bedriva entreprenad inom byggbranschen, äga fastigheter och bedriva social serviceverksamhet inom ungdomsvården samt idka därmed förenlig verksamhet.
Anders Vidén Invest AB
Org.nr: 556713-6782
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta värdepapper, fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
ANDSTI Invest AB
Org.nr: 556571-9050
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Anemone Nemorosa AB
Org.nr: 556851-2940
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Anonymé Holding AB
Org.nr: 556977-0901
Bolaget ska äga och förvalta företag och fastigheter, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Arkitektritat Stockholm AB
Org.nr: 556841-7603
Bolaget ska bedriva byggverksamhet så som: - Utföra arkitekttjänster. - Bygg och anläggningsarbete. - Köpa, sälja och förvalta fastigheter.
Astella AB
Org.nr: 556831-5880
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AULIK Bygg & Plattsättning AB
Org.nr: 556831-4503
Bolagets verksamhet ska bestå av plattsättning av kakel och klinker, renovering av badrum, byggnadsverksamhet, nyproduktion, ombyggnad, äga och förvalta fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
AVIBOT KB
Org.nr: 969765-0928
Byggarbeten, takomläggningar, nybyggen, våtrumsarbeten och underhåll av andras fastigheter (snö, park samt stängsel). Friskvård.
Balkuma i Stockholm AB
Org.nr: 556445-8437
Bolaget skall sälja och montera byggnadstillbehör samt driva därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även kunna äga fastigheter samt åtaga sig fastighetsförvaltning av egna samt utomstående fastigheter. Bolaget skall även ...
Bare Feet AB
Org.nr: 556826-6380
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärssystem, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bea Livsmedel AB
Org.nr: 556054-0212
Bolaget skall som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandels- rörelse med dagligvaror, samt förvalta fastigheter och värde- handlingar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Bertil Jangeborn, Sund Energi Hushållning AB
Org.nr: 556412-4088
Bolaget skall bedriva verksamhet med energihushållande utrustning för fastigheter, livsmedel, utbildnings-konferensverksamhet, reklam-marknadsföring-fotografering, ekologiskt experimentbyggande, trädgårdsutrustning och v ...
Bo Filèn Bygg AB
Org.nr: 559015-2574
Om o. Tillbyggnad av fastigheter samt Inredning
Boberg & Praesto Bygg AB
Org.nr: 556886-2220
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten, renoveringar, totalentreprenader, rivnings- och måleriarbeten, fastighetsskötsel, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.