Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AVIBOT KB

"Byggarbeten, takomläggningar, nybyggen, våtrumsarbeten och underhåll av andras fastigheter (snö, park samt stängsel). Friskvård."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Friskvård - Markarbeten - Takarbeten - Underhåll
Org.nr: 969765-0928
Företagsform: Kommanditbolag