Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Enskede

AVIBOT KB
Org.nr: 969765-0928
Byggarbeten, takomläggningar, nybyggen, våtrumsarbeten och underhåll av andras fastigheter (snö, park samt stängsel). Friskvård.
Brewitz Technologies AB
Org.nr: 556735-0201
Bolaget skall verka som konsult inom dataverksamhet samt systemdrift och underhåll och därmed förenlig verksamhet.
Cray-Tera Sweden AB
Org.nr: 556568-5707
Bolaget skall marknadsföra datorer samt bedriva service och underhåll av datorer och annan därmed förenlig verksamhet.
CT Truck- & Maskinservice AB
Org.nr: 556776-9038
Bolaget ska bedriva service, underhåll och försäljning av last- bärare, lagerutrustning, avisningsutrustning, kabel och plast- utrustning samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Datajouren Consult & Competence i Stockholm AB
Org.nr: 556609-7803
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet för projektledning, programsupport och underhåll inom IT och konsultation och handel inom restaurang och krogverksamhet samt därmed förenliga verksamheter.
David & Kalle Invest AB
Org.nr: 556862-9710
Bolaget ska bedriva rörmokeriverksamhet, service och underhåll av fastigheter, idka handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
En & Förvaltning AB
Org.nr: 556790-9683
Bolaget skall idka konsultativ verksamhet, systemutveckling och projektledning inom it-området samt underhåll och förvaltning av programsystem och programvara.Bolaget skall även idka fastighetsförvaltning.
FASTEXP AB
Org.nr: 556925-8444
Bolaget ska bedriva förvärv, service och underhåll av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Fello Communication HB
Org.nr: 969721-7561
Produktion och underhåll av databaser, hemsidor och tekniska system för webben. It- och mediakonsultverksamhet. Musikproduktion och ljuddesign till kampanj- och websidor på Internet. Formgivning och design av webb.
FOJO-Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556506-0521
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, fastighetsvård, byggnation, reparation och underhåll av fastigheter ävensom handel med värdepapper samt dämed förenlig verksamhet.
HRM Economica HB
Org.nr: 969764-3600
Redovisning, lönehantering, personaladministration, fotografiuppdrag, egen produktion av fotoutställningar, underhåll av hemsidor.
INVIA KB
Org.nr: 969662-6465
Handel med samt in- och uthyrning och förvaltning av lös egendom såsom nyttjanderätter, valutor, byggnader på annans grund, värdepapper samt andra förmögenhetsrättsliga rättigheter såsom fordringsrätter, andelsrätter och ...
JENSEN Drift & Underhåll AB
Org.nr: 556598-7137
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Kalvholmens Tomtägareförening u.p.a.
Org.nr: 716416-3698
Att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska intressen i egenskap av tomtägare genom att ansvara för vård och underhåll av all gemensam egendom på Kalvholmen såsom stigar, vägar, bryggor, byggnader m m.
KAspen AB
Org.nr: 559016-2938
Aktiebolaget ska hjälpa företag optimera sin försörjningskedja genom konsultationer, - erbjuda kontakt och matchning mellan arbetssökanden och arbetsgivare, - konsultverksamhet inom affärsverksamhet speciellt inom inköp ...
Nära&Kära i Stockholm AB
Org.nr: 556535-5871
Bolaget ska bedriva lokalvård, trädgårdsskötsel, underhåll och hushållsnära tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
PC Link Trading AB
Org.nr: 556723-4892
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva försäljning, leverans och montering av möbler och datautrustning, konsultverksamhet inom IT, främst avseende datasäkerhet, samt projektering, byggande och underhåll av energi ...
Resomit HB
Org.nr: 969767-7566
Byggtjänster, transporttjänster, städning och underhåll av fastigheter, samt handelsverksamhet i form av import och export av byggmaterial.
Stockholms Rörexpress AB
Org.nr: 556676-2711
Bolaget skall bedriva rörmokeriverksamhet, service och underhåll av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.