Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Boberg & Praesto Bygg AB

"Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten, renoveringar, totalentreprenader, rivnings- och måleriarbeten, fastighetsskötsel, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter - Fastighetsskötsel
Org.nr: 556886-2220
Företagsform: Aktiebolag