Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Enskede

AB Stockholms Byggnadstekniker
Org.nr: 556606-7525
Bolagets verksamhet är projektledning, byggproduktioner, kvalitetsansvar, besiktningar, handel med byggtjänster och byggmaterial samt därmed förenlig verksamhet.
alla4 Förvaltning AB
Org.nr: 556828-5059
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis aktier och värdepapper samt bedriva konsultverksamhet i hyres- och lokalfrågor och inom logistik och spedition.
Alu Bygg i Stockholm AB
Org.nr: 556796-8200
Bolaget ska bedriva byggnation och montage samt därmed förenlig verksamhet.
Andersson Byggledning AB
Org.nr: 556942-3261
Aktiebolaget ska bedriva Bygg & projektledning, Kontrollansvarig enligt PBL, Byggbesiktningar, Konsulttjänster, Fastighetsförvaltning,Entrepenader och handel med aktier och kapital samt därmed förenlig verksamhet.
ANFA Teknik AB
Org.nr: 556927-2874
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildningsverksamhet inom det skydds- och byggnadstekniska området samt genomföra mindre byggentreprenader samt därmed förenlig verksamhet.
Anna Mazetti AB
Org.nr: 556870-1279
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom byggverksamhet, fastighetsförvaltning, utställningsproduktion och IT, produktion av utställningar, möbeltillverkning, tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier och därm ...
Arkitektonika AB
Org.nr: 556363-5233
Bolaget skall bedriva husbyggnadsprojektering och design samt därmed förenlig verksamhet.
Arkitektritat Stockholm AB
Org.nr: 556841-7603
Bolaget ska bedriva byggverksamhet så som: - Utföra arkitekttjänster. - Bygg och anläggningsarbete. - Köpa, sälja och förvalta fastigheter.
AULIK Bygg & Plattsättning AB
Org.nr: 556831-4503
Bolagets verksamhet ska bestå av plattsättning av kakel och klinker, renovering av badrum, byggnadsverksamhet, nyproduktion, ombyggnad, äga och förvalta fastigheter, samt därmed förenlig verksamhet.
Bastiba Konsult AB
Org.nr: 556472-1313
Bolaget skall bedriva konsultationer inom bygg- och anläggnings- verksamheten, handel, utbildning och träning av islandshästar, köp och försäljning av värdepapper samt annan därmed jämförlig verksamhet.
Blerik AB
Org.nr: 556836-1223
Aktiebolaget ska bedriva konsulting inom affärsutveckling och management. Föreläsning och kursverksamhet inom organisations och affärsutveckling och internationell expansion. Konsult, Kontrollansvarig och entreprenadverk ...
Bo Filèn Bygg AB
Org.nr: 559015-2574
Om o. Tillbyggnad av fastigheter samt Inredning
Boberg & Praesto Bygg AB
Org.nr: 556886-2220
Bolaget skall bedriva byggnadsarbeten, renoveringar, totalentreprenader, rivnings- och måleriarbeten, fastighetsskötsel, äga och förvalta fastigheter, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Brissund Invest AB
Org.nr: 556935-6776
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva måleri, snickeri, organisationsutveckling, inredningsdesign, marknadsföring, försäljning av konsulttjänster inom måleri och snickeri, handel med värdepapper samt därmed fö ...
Brödermans Entreprenad AB
Org.nr: 556656-8654
Bolaget skall bedriva bygg- och entreprenadverksamhet, äga och förvalta fastigheter och bedriva handel med värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Fastighetsservice i Stockholm AB
Org.nr: 556691-1037
Bolaget skall bedriva renovering, om- och tillbyggnad av hus och lägenheter. Fastighetsservice och markarbeten samt ekonomiskförvaltning. Handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter.
Bygg Inredning Enskede AB
Org.nr: 556786-5240
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, ombyggnad, tillbyggnad, reparation, nyproduktion, rivning, måleri, personaluthyrning, byggnads-konsulting, byggledning, hushållsnära tjänster samt handel med byggmaterial.
Bygg LIN Entreprenad i Solna KB
Org.nr: 969712-0252
Entreprenad inom bygg.
Bygg och Logistik i Bagarmossen AB
Org.nr: 556892-0945
Bolaget ska bedriva byggtjänster, montage, flytt, transport, bemanning, städ.
Byggkonsult Kristian Ström AB
Org.nr: 556721-0173
Byggnadsverksamhet och konsultuppdrag inom byggnads.