Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Damernas Eventbyrå Ek. för.

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1. vara en paraplyorganisation och underlätta samverkan mellan medlemmarna inom event, mässor, utbildning, arrangemang, projektledning, föreläsningar, besöksnäring, marknadsföring, konsultation, administration och andra närliggande tjänster. 2. i projektform med varierande antal medlemmar och externa samarbetspartners driva slutna ekonomiska projekt som regleras genom samarbetsavtal. 3. marknadsföra medlemmarnas tjänster och produkter. 4. tillhandahålla medlemmarna inventarier samt teknisk utrustning och andra hjälpmedel för deras yrkesverksamhet. 5. förmedla uppdrag till medlemmarna samt bedriva med ovanstående sammanhängande och förenlig verksamhet. 6. samtliga projekt som sker inom föreningen ska syfta till att stärka varumärket Damernas Event Byrå Ek. för."
Org.nr: 769626-5995
Företagsform: Ekonomisk förening