Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Nyköping

Agritech AB
Org.nr: 556375-2632
Bolaget skall bedriva legotillverkning av verkstadsprodukter, försäljning till verkstadsindustrin, konsultationer inom administration, försäljning av anläggninagr för odling av trädgårdsprodukter samt rådgivning avseende ...
Appelgren projektadministration AB
Org.nr: 559008-8539
Konsultverksamhet inom projektledning, projektstyrning, administration, planering, webb och geografiska informationssystem (GIS). Rådgivning och utbildning i svampkunskap.
Basic Sweden AB
Org.nr: 556613-1768
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom lön, ekonomi, administration och företagsledning. Bolaget ska även bedriva lönebyrå samt redovisningsbyråverksamhet och därtill förenlig verksamhet.
BLC Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 559035-1036
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt redovisning- och administrationsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Compagnie Montagne AB
Org.nr: 556377-8579
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom administration, ekonomi, affärsutveckling samt bedriva nautisk utbildning och därmed förenlig verksamhet.
Damernas Eventbyrå Ek. för.
Org.nr: 769626-5995
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1. vara en paraplyorganisation och underlätta samverkan mellan medlemmarna inom event, mässor, utbildning, arrangemang, projektledning, f ...
Ekonomitorget i Nyköping AB
Org.nr: 556741-2472
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, administration, företagsekonomi och management samt därmed förenlig verksamhet
G Garp Konsult AB
Org.nr: 556561-9573
Bolaget skall bedriva administration och redovisning, ekonomiska konsultationer, värdepappershandel, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
HB Roland Hedman
Org.nr: 969641-3849
Utbildning, handledning i socialt och pedagogiskt arbete, familje-, nätverks- och musikterapeutiska insatser. Rid- och lantbruksverksamhet för socialt utsatta. Förmedling av familjehem samt stöd och administration av des ...
Handelsbolaget Leijon Trading
Org.nr: 916523-7414
Rådgivning, företagsledning, administration och redovisning samt handel med datautrustning.
ICARD Media Reklam AB
Org.nr: 556287-7851
Bolaget skall verka inom reklam och media, monetära och finansiella tjänster i databärare, företagskonsultation och administration samt förvalta fastigheter och förmedla fastighetsöverlåtelser.
Interspace AB
Org.nr: 556762-7962
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data och elektronik såsom web-design, administration, teknisk support, service samt försäljning och uthyrning av data-, ljud- och ljuselektronik samt därmed förenliga verksamh ...
Kittelö Holding AB
Org.nr: 559021-3087
Bolaget ska direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet inom ledning, administration och industriell tillvekning som skärande bearbetning, automatisering, maskinbyggnad. Äga och förvalta företag, fastigheter och värd ...
KWD Production AB
Org.nr: 556587-8617
Bolaget ska bedriva uppdragstillverkning av industriella produkter (kompletta utrustningar, komponenter och kompletta produkter) inom den mekaniska verkstadsindustrin, företrädesvis för kärnkrafts- och livsmedelsindustri ...
L Lydeking AB
Org.nr: 556311-2662
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kommunikation och administration samt inom annons- och reklamområdet, äga och driva handel med värdepapper och fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Leadership Power Redovisning AB
Org.nr: 556875-7818
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisningsbyrå med allt inom ekonomisk administration och konsultation till små och medelstora företag jämte därmed förenlig verksamhet.
Mandolina AB
Org.nr: 556487-4245
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, kontors-, energi-pet ...
Nyköpings Bokföringstjänst AB
Org.nr: 556816-1250
Bolaget ska bedriva redovisningsverksamhet, tillhandahålla konsultationer och tjänster inom ekonomi och administration, kennelverksamhet, försäljning av hundtillbehör och hundfoder samt därmed förenlig verksamhet.
Projektbyrån i Nyköping AB
Org.nr: 556976-7279
Bolaget ska bedriva projektledning för föreningar, organisationer och företag avseende event, administration, marknadsföring, samt framställning av marknadsföringsmaterial.
Stand By Your Band HB
Org.nr: 969666-0381
Turnéproduktion, merchandising-, artist och kompositörsverksam- het, elektronisk handel och administration inom musikbranschen. Skivbolag.