Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Parsight AB

"Bolaget ska tillhandahålla rådgivning i affärsutveckling, företagsledning, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper."
Org.nr: 556792-2470
Företagsform: Aktiebolag