Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Askim

56 NORD AB
Org.nr: 559006-4712
Bolaget skall bedriva design, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av sport och fordonstillbehör samt bedriva konsultverksamhet inom produktdesign, huvudsakligen inom området specialfordon och därmed ...
AB bioMérieux
Org.nr: 556115-6844
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att för egen eller annans räkning bedriva verksamhet avseende utveckling, tillverkning, marknadsföring av diagnostika laboratorie- och fältprodukter, bl. a. för befrämjande av ...
Analys & Kommunikation i Göteborg HB
Org.nr: 969614-3321
Konsultversamhet inom reklam och marknadsföring.
ANIMETTE AB
Org.nr: 556883-8485
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och marknadsföring inom elektronik och data, hästsport, textilt hantverk och design.
Bisca AB
Org.nr: 556573-6823
Bolaget skall bedriva marknadsföring av livsmedel, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BLS Security HB
Org.nr: 969722-4880
Konsultverksamhet främst inom säkerhet och försvar omfattande: styrelsearbete, rådgivning, strategistöd, marknadsföring, mässor och seminarier, lobbying, business intelligence, representation och värdskap, utlandskontakt ...
Capfor & FlowGlow AB
Org.nr: 556724-5476
Bolaget skall bedriva försäkrings- och fondandelsförmedling, marknadsföring av finansiella instrument, värdepappershandel samt bevaka och utvärdera globala aktiemarknader och leverantörer samt konsultera runt arvs- och p ...
Chesed Sharat HB
Org.nr: 969628-2194
Barnomsorg, företags- och hemservice såsom fastighets- och trädgårdsskötsel. Konsultverksamhet inom utbildning, management, marknadsföring'försäljning, administration, ekonomi, medicinsk teknik, data och multimedia.
Circius AB
Org.nr: 556289-4096
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper och fastigheter, samt utveckling, tillverkning och marknadsföring av läkemedel och ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Cloud Club AB
Org.nr: 556621-9738
Aktiebolaget ska bedriva konsultation och grafisk produktion inom marknadsföring och marknadskommunikation, bedriva konsultation och handel inom trädgårdsbranschen och därtill närliggande områden samt handel med värdepap ...
Communiqué Information i Göteborg AB
Org.nr: 556890-6613
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom områdena reklam, information, marknadsföring, utställning, mässor och inom området sportspromotion.
Elegantbox Sweden AB
Org.nr: 556968-7170
Bolaget ska bedriva handel, e-handel, detaljhandel och marknadsföring av i synnerhet skönhetsprodukter (inklusive kosmetika och närliggande produkter) samt därmed förenlig verksamhet.
ERUDITUS AB
Org.nr: 556887-7236
Bolaget ska bedriva konsulttjänser i marknadsföring, marknadsanalys, affärsutveckling samt projektledning och därtill hörande utbildning'coacing.
Esset AB
Org.nr: 556195-9288
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom områdena marknadsföring och ekonomistyrning inklusive import och export av produkter avsedda för distribution inom byggvaruhus samt idka därmed förenlig verksamhe ...
EURO SUPPORT HB
Org.nr: 916845-3448
KONSULTVERKSAMHET INOM MARKNADSFÖRING OCH BESLUTSUNDERLAG, SPRÅK, UTBILDNING
Eventdo AB
Org.nr: 556847-3499
Bolaget skall bedriva utveckling och marknadsföring, tillhandahållande och försäljning av internetrelaterade produkter 'ocheller tjänster inom internetsökning, tidsbokning, biljettförsäljning, tidseffektivisering och and ...
FD Sweden AB
Org.nr: 556799-7506
Bolaget ska bedriva import, försäljning och marknadsföring av datordelar och tillbehör och därmed förenliga verksamheter.
Fontura Redovisning AB
Org.nr: 556706-7375
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva förvaltning av värdepapper och f ...
Ilton AB
Org.nr: 556939-5501
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av aktier och andelar. Bolaget ska även direkt eller indirekt bedriva förmedling av fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt köp, handel och marknadsföring ...
J. Holmberg Management KB
Org.nr: 916559-0325
Förvaltning av fast egendom, konsultverksamhet med inriktning på marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.