Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Askim

56 NORD AB
Org.nr: 559006-4712
Bolaget skall bedriva design, utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av sport och fordonstillbehör samt bedriva konsultverksamhet inom produktdesign, huvudsakligen inom området specialfordon och därmed ...
A Skafte Management AB
Org.nr: 556863-9602
Bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom verksamhetsutveckling och företagsekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
AB Claes Roxbergh
Org.nr: 556738-9241
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet när det gäller miljö, klimat och infrastruktur.
ABEL & CO KB
Org.nr: 916852-3919
KONSULT INOM REKLAMBRANSCHEN
ACD Concern AB
Org.nr: 556595-7437
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom strategi- och affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
AddMa AB
Org.nr: 556783-8478
Bolaget skall bedriva konsulttjänster avseende företagsledning, projektledning och informationsteknologi och energi, främst applikationer, samt bedriva handel med användbara applikationer i anslutning härtill och därmed ...
Addsell Sverige AB
Org.nr: 559001-8106
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation samt rekrytering, utveckling och uthyrning av medarbetare i sälj- och marknadsorganisationer samt därmed förenlig verksamhet.
AdHoc Konsult AB
Org.nr: 556959-6124
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet samt projektadminis- tration inom bygg- och anläggningsverksamhet samt konsultverk- samhet inom miljösektorn och ekosystemtjänster jämte därmed för- enlig verksamhet.
Adopi AB
Org.nr: 556847-4703
IT-konsult: utveckling, arkitekter och projektledning. CAD-PDM konsult, systemutveckling och drift för fordonsindustrin. IT, mjukvaruutveckling. Byggkonsult. Byggproduktion.
Affärsmodellering i Göteborg AB
Org.nr: 556313-7172
Bolaget skall bedriva rådgivning inom områdena affärsutveckling, företagsledning, ekonomistyrning, företagsekonomi samt teknik. Bolaget skall bedriva utveckling av datorprogramvara och försäljning av datorprogramvara och ...
Akiri AB
Org.nr: 556958-1183
Företaget skall bedriva journalistik samt författande av skönlitteratur och fackböcker. Företaget skall tillhandahålla vetenskapliga informationssökningar och analys av vetenskaplig information. Företaget skall bedriva ...
Aktiebolaget Kvartilen
Org.nr: 556296-1242
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom medicin och psyk- ologi. Bolaget skall också bedriva skogsbruksverksamhet samt därmed förenliga verksamheter.
Aktiebolaget LKN Affärsbyrå
Org.nr: 556520-2610
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, tekniskt stöd och granskning av tekniska underlag för bedömning och identifiering av risker i industriella process- och energi- anläggningar, agent- och fran ...
Aktiebolaget Palmiva
Org.nr: 556349-7600
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom managementområdet, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper och bedriva avels- oxh tävlingsverksamhet med hästar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Utsira
Org.nr: 556319-8893
Bolaget skall försälja konsulttjänster avseende ekonomisk rådgivning, samt bedriva verksamhet inom fotografi och bildproduktion, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiva Rehab Team Göteborg AB
Org.nr: 556632-4926
Bolaget skall bedriva personalvård, friskvård, utbildning, försäljning av sjukvårdsprodukter, ergonomiska konsultationer samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Akvedukt AB
Org.nr: 556930-3067
Import och försäljning av båtar, och konsulttjänster inom IT och Logistik, samt därmed förenlig verksamhet.
Allan Dunevall Konsult AB
Org.nr: 556178-6251
Bolaget skall idka konsulterande ingenjörsverksamhet och handel inom miljö- och vattenreningsbranschen samt driva handel med bilar och biltillbehör ävensom därmed förenlig verksamhet.
Alona Tec AB
Org.nr: 559018-8115
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med byggmaskiner och teknisk specialutrustning inom byggbranschen samt bedriva byggnadsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Amago Capital AB
Org.nr: 556476-0782
Bolaget ska bedriva värdepappersrörelse samt bedriva därmed förenlig verksamhet, dock inte sådan verksamhet som kräver Finansinspektionens godkännande.