Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Askim

Ababonnir AB
Org.nr: 559039-5637
Företaget skall direkt eller indirekt via dotterbolag bedriva verksamhet inom - Konsultverksamhet och rådgivning inom management och organisationsutveckling. - Konsultverksamhet och tillverkning inom IT. - Konsultverksam ...
Affärsmodellering i Göteborg AB
Org.nr: 556313-7172
Bolaget skall bedriva rådgivning inom områdena affärsutveckling, företagsledning, ekonomistyrning, företagsekonomi samt teknik. Bolaget skall bedriva utveckling av datorprogramvara och försäljning av datorprogramvara och ...
Akiri AB
Org.nr: 556958-1183
Företaget skall bedriva journalistik samt författande av skönlitteratur och fackböcker. Företaget skall tillhandahålla vetenskapliga informationssökningar och analys av vetenskaplig information. Företaget skall bedriva ...
Aktiebolaget Utsira
Org.nr: 556319-8893
Bolaget skall försälja konsulttjänster avseende ekonomisk rådgivning, samt bedriva verksamhet inom fotografi och bildproduktion, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BLS Security HB
Org.nr: 969722-4880
Konsultverksamhet främst inom säkerhet och försvar omfattande: styrelsearbete, rådgivning, strategistöd, marknadsföring, mässor och seminarier, lobbying, business intelligence, representation och värdskap, utlandskontakt ...
Breakwater Consulting AB
Org.nr: 556829-0125
Bolaget ska bedriva konsulttjänster och rådgivning för marinindustrin och närliggande branscher i Skandinavien och globalt, innefattande huvudsakligen transportlösningar, rådgivning vid prospektering av olja och gas och ...
Carl Trogen Försäkringskonsult AB
Org.nr: 556565-1782
Bolaget skall bedriva förmedling av försäkringar, fonder och därmed sammanhängande rådgivning, förvalta värdepapper samt även idka därmed förenlig verksamhet.
Centerstone AB
Org.nr: 556865-3652
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva transportförmedling och erbjuda rådgivning inom organisation, kommunikation och företagsstruktur samt att förvalta aktier och andelar och därmed förenlig verksamhet.
CGJ Byggkonsult AB
Org.nr: 556860-0620
Bolaget skall bedriva verksamhet med rådgivning och konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsverksamhet, samt administrativ och teknisk översättningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Clean Area AB
Org.nr: 556871-8927
Bolaget har som verksamhet att erbjuda företag, kommuner och landsting produkter och tjänster inom fastighetsdrift och fastighetsunderhåll. Bolaget skall även bedriva investeringsverksamhet, ekonomisk rådgivning, samt äg ...
Clean Flooring Nordic AB
Org.nr: 556904-9215
Bolaget har som verksamhet att erbjuda företag, kommuner och landsting produkter och tjänster inom fastighetsdrift och fastighetsunderhåll. Bolaget ska även bedriva investeringsverksamhet, ekonomisk rådgivning, samt äga ...
eCONNYmi AB
Org.nr: 556941-7339
Rådgivning inom ekonomi, beskattning och organisation
EKOSOFT AB
Org.nr: 556404-8014
Bolaget skall bedriva rådgivning inom områdena affärsutveckling, företagsledning, ekonomistyrning, företagsekonomi samt teknik. Bolagets verksamhet skall bedrivas såväl i Sverige, som internationellt.
Elisabeth Kolosh AB
Org.nr: 556906-3885
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet med skräddarsydda lösningar vid uppsortering och försäljning av äldre föremål samt hjälp med organisation vid flytt, livsstilsförändringar och avveckling av dödsbon. Bolaget bistår k ...
Fati Merabi Kardio Medicinsk Konsultfirma AB
Org.nr: 556705-3433
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet, medicinsk behandling och rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Framtidsgruppen 1999 AB
Org.nr: 556567-5252
Bolaget skall bedriva försäljning av ekonomisk och juridisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet, äga, förvalta och bedriva handel i aktier, aktieliknande instrument och andra värdepapper samt därmed förenlig verks ...
Framtidsgruppen Ekonomi & Juridik FEJ AB
Org.nr: 556432-2534
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av ekonomisk och juridisk rådgivning, samt därmed förenlig verksamhet. Äga, förvalta och bedriva handel med fastigheter, aktier och andra värdepapper samt därm ...
Herbertson Bygg och Fastighetsservice AB
Org.nr: 556293-1682
Bolaget skall bedriva byggnadsrörelse, exploatering av markområden, inköp, försäljning och förvaltning av fastigheter, fritidshus och förvaltning av hyresrätter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva ...
Intereast Transport AB
Org.nr: 556451-3975
Bolaget skall bedriva transportförmedling och erbjuda rådgivning inom organisation, kommunikation och företagsstruktur samt annan därmed förenlig verksamhet.
Iuratus KB
Org.nr: 969649-7289
Juridisk rådgivning och ekonomisk konsulterande rådgivning.