Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsundersökningar i Askim

ERUDITUS AB
Org.nr: 556887-7236
Bolaget ska bedriva konsulttjänser i marknadsföring, marknadsanalys, affärsutveckling samt projektledning och därtill hörande utbildning'coacing.
Parsight AB
Org.nr: 556792-2470
Bolaget ska tillhandahålla rådgivning i affärsutveckling, företagsledning, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.
Varadero Kompetens AB
Org.nr: 556678-9409
Bolaget ska bedriva verksamhet inom byggmaterielindustrin och närliggande branscher med inriktning på tjänster såsom kompetensanalyser, kompetensutveckling och allmän teknisk rådgivning samt handel med värdepapper och dä ...