Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Affärsutveckling i Askim

4 Knape AB
Org.nr: 556807-9742
Bolaget ska bedriva verksamhet inom design-, sortiment- och inköpsstrategi, affärsutveckling och handel för konfektion, accessoarer och heminredning, äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt idka annan därme ...
ACD Concern AB
Org.nr: 556595-7437
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom strategi- och affärsutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Affärsmodellering i Göteborg AB
Org.nr: 556313-7172
Bolaget skall bedriva rådgivning inom områdena affärsutveckling, företagsledning, ekonomistyrning, företagsekonomi samt teknik. Bolaget skall bedriva utveckling av datorprogramvara och försäljning av datorprogramvara och ...
Aktiebolaget LKN Affärsbyrå
Org.nr: 556520-2610
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, tekniskt stöd och granskning av tekniska underlag för bedömning och identifiering av risker i industriella process- och energi- anläggningar, agent- och fran ...
aroundIT AB
Org.nr: 556807-0964
Bolaget ska bedriva affärsutveckling, konsultation, utveckling och försäljning av varor och tjänster inom IT, telekom och media samt därmed förenlig verksamhet.
Carugo Administration AB
Org.nr: 556188-9725
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning och administration, utbildning inom affärsutveckling, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Circus Holding AB
Org.nr: 556485-6473
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utveckling av och handel med uppdrag och bolag inom kommunikation, affärsutveckling och nya medier, bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta varumärken, materiella och imm ...
Domarringen AB
Org.nr: 556663-6683
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet samt analys och affärsutveckling inom fordonsindustrin och därmed förenlig verksamhet samt förvaltning av värdepapper.
Dynamic Urge AB
Org.nr: 556887-4423
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, projektledning och utbildning inom verksamhetsutveckling, management, affärsutveckling, organisationsutveckling, ledarskapsutveckling och industriteknik dataprogrammering och u ...
EKOSOFT AB
Org.nr: 556404-8014
Bolaget skall bedriva rådgivning inom områdena affärsutveckling, företagsledning, ekonomistyrning, företagsekonomi samt teknik. Bolagets verksamhet skall bedrivas såväl i Sverige, som internationellt.
ERUDITUS AB
Org.nr: 556887-7236
Bolaget ska bedriva konsulttjänser i marknadsföring, marknadsanalys, affärsutveckling samt projektledning och därtill hörande utbildning'coacing.
Fontura Redovisning AB
Org.nr: 556706-7375
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom ekonomi, redovisning, affärsutveckling, marknadsföring och försäljning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva förvaltning av värdepapper och f ...
Företagsanalys i Göteborg AB
Org.nr: 556406-4276
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning och administration, utbildning inom affärsutveckling, äga och förvalta fast egendom sam därmed förenlig verksamhet.
ITERATIVe Quality Solutions AB
Org.nr: 556915-3827
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, utveckling av uppdrag och bolag inom kommunikation, affärsutveckling och nya medier, äga och förvalta varumärken, materiella och immateriella tillgångar och fast egendom och därmed ...
J. Holmberg Management AB
Org.nr: 556533-4314
Bolaget skall bedriva konsultationer inom affärsutveckling och ekonomi. Bolaget skall även bedriva förvaltning av kapital och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Leverage Consulting AB
Org.nr: 556855-7101
Bolaget skall bedriva verksamhet inom affärsutveckling, marknadsföring, försäljning, organisation, kapitalförvaltning och därmed annan förenlig verksamhet.
Parsight AB
Org.nr: 556792-2470
Bolaget ska tillhandahålla rådgivning i affärsutveckling, företagsledning, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.
SHERIKAN AB
Org.nr: 559020-8681
Bolagets verksamhet ska huvudsakligen vara att driva konsultverksamhet inom IS och IT-området samt idka därmed förenlig verksamhet, såsom marknadsföring, affärsutveckling, systemutveckling, systemleverens, support och ut ...
Stafrén Consulting AB
Org.nr: 556671-2005
Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, handel med souvernirer samt konsultverksamhet inom affärsutveckling, projektledning, säljuppdrag, utbildning.
TRAGENT AB
Org.nr: 556406-7873
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företags- och affärsutveckling, entreprenadverksamhet inom byggnadsbranschen, försäljningsverksamhet inom områdena möbler och inredning samt köpa, sälja och förvalta värdepapp ...