Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Framtidsvården AB

"Bolaget ska bedriva medicinsk rådgivning, uthyrning av personal, undervisning samt systemförsäljning inom vårdsektorn samt företagsekonomisk konsultation och redovisning till företag samt därtill hörande verksamhet"
Org.nr: 556575-5955
Företagsform: Aktiebolag