Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Limhamn

4 FP Consulting AB
Org.nr: 556805-5320
Bolaget skall bedriva psykologkonsultationer, undervisning och terapi, organisationsutveckling, individuell chefsutveckling, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Alinkultur AB
Org.nr: 556812-0678
Bolagets verksamhet ska vara att tillhandahålla konsulttjänster inom kulturområdet såsom rådgivning och coachning avseende undervisning, utställningar och teaterföreställningar samt skriva artiklar inom kulturområdet sam ...
Annelise Schäfer, Erhvervspsykologi AB
Org.nr: 556965-3834
Bolaget skall bedriva undervisning och konsulttjänst i samband med ledarutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Bo Sönnerdahl Konsultation AB
Org.nr: 556763-1089
Bolaget ska utföra organisationsutveckling, utvärdering, utredning, undervisning samt handledning på uppdrag från offentligt och privat bedriven verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
CrescereKliniken HB
Org.nr: 916543-5869
Psykoterapi, psykoanalys, handledning, undervisning, specialist- psykiatri-läkare.
CYLI Medical AB
Org.nr: 556544-2398
Bolaget skall bedriva eller utföra hälso- eller sjukvårdstjänster, konsultverksamhet avseende utbildning och undervisning, forsknings- och utvecklingsarbete, agentur för hälso- och sjukvårdsartiklar ävensom idka därmed f ...
Elisabet Bloom Feldenkrais Education AB
Org.nr: 556228-5287
Bolaget skall bedriva * sjukgymnastik, undervisning, ergonomi och massage, * förlagsverksamhet såsom framställning och utgivning av böcker och tidskrifter * samt idka därmed förenlig verksamhet.
Feldenkrais in Sweden AB
Org.nr: 556321-3387
Bolaget skall bedriva undervisning och utbildning i Feldenkraismetoden samt idka härmed förenlig verksamhet.
FELDENKRAISINSTITUT SYD KOMMANDITBOLAG
Org.nr: 916775-2287
UNDERVISNING I SOMATIK- OCH FELDENKRAISMETODEN.
FotoKlav HB
Org.nr: 969603-0643
Konsertverksamhet, nötskönskrift, instrumentreparation, undervisning, konsultverksamhet, porträttfotografi, försäljning ( handel med musikalier och fotografika).
Framtidsvården AB
Org.nr: 556575-5955
Bolaget ska bedriva medicinsk rådgivning, uthyrning av personal, undervisning samt systemförsäljning inom vårdsektorn samt företagsekonomisk konsultation och redovisning till företag samt därtill hörande verksamhet
Hajak AB
Org.nr: 556695-8400
Bolaget ska bedriva produktutveckling och konsulttjänster inom konsumentelektronik, såsom bärbara mp3-spelare, mobiltelefoner och videospelare, undervisning inom bolagsutveckling, översättning samt äga och förvalta värde ...
HBET ARNO
Org.nr: 916550-3211
ARBETE MED ORD, LJUD OCH BILD SÅSOM REDIGERING, FÖREDRAG, KONSERTER, UNDERVISNING OCH FOTOGRAFERING SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET.
HBET TON-ART COMP
Org.nr: 916549-5228
HANDEL MED MUSIKMATERIAL, KOMPONERANDE OCH ARRANGERANDE AV MUSIK, KONSERTVERKSAMHET OCH STUDIOARBETEN, UNDERVISNING, SKÖNSKRIFT AV NOTER, TEXTÖVERSÄTTNING, BILDKONST, KONSTVERK M M.
indicon AB
Org.nr: 556851-7071
Bolaget skall handla med värdepapper, bedriva konsult och kursverksamhet inom läkaryrket, medicinsk forskning, undervisning, bedriva fastighetsköp, försäljning och uthyrning i anslutning härtill och därmed förenlig verks ...
Jörgen Winkel Produktionsergonomi Forskning & utveckling AB
Org.nr: 556753-6874
Bolaget skall ha till ändamål att bedriva forskning och utveckling inom det produktionsergonomiska området bland annan därmed förenlig verksamhet som t.ex undervisning, informationsspridning och handledning, bl.a med rel ...
Kim Freimann Consulting AB
Org.nr: 556936-1370
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom utbildning och undervisning, inom byggbranschen och gentemot bostadsrättsföreningar.
Kim Freimann Consulting HB
Org.nr: 969755-3247
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom utbildning och undervisning, inom byggbranschen och gentemot bostadsrättsföreningar.
KS Ducente AB
Org.nr: 556611-2362
Bolaget skall bedriva konsultationer, projektledning, marknads- föring, undervisning och informationsspridning inom energi-, miljö- och verkstadssektorn samt handel och förmedling av maskiner, verktyg, inventarier, dator ...
Leg Psykolog Tapper AB
Org.nr: 556413-7007
Bolaget skall driva rörelse med behandling, handledning, undervisning, utbildning och konsultationer inom psykologi samt därmed förenlig verksamhet.