Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Örebro

A. Dahls Plåt & Ventilation AB
Org.nr: 556815-4412
Bolaget bedriver plåtslageri och ventilationstjänster samt byggtjänster.
ABKP GLOBAL BYGG AB
Org.nr: 556906-2580
Bolaget skall bedriva byggnadsentreprenadverksamhet inom nybyggnationer samt rotbyggnationer. El samt VVS och ventilation entreprenader. Rekrytering samt bemmaning av personal inom nämnda områden. Handel med och förvaltn ...
Dan Flack Företagskonsult HB
Org.nr: 969646-4883
Konsulttjänster inom import, export och försäljning av inspektionsutrustning, verktyg och förnödenheter för bygg, industri och sanering. Service av verktyg och utrustning för inspektion av skorsten, ventilation och avlop ...
E.R.T. Energidrift AB
Org.nr: 556464-2154
Bolaget skall utföra värme-, ventilation- och sanitetsarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet såsom försäljning av värme-, ventilations-, och sanitetsmaterial. Bolaget skall även utföra barnomsorg, samt därmed f ...
EKV Klimat AB
Org.nr: 556426-1245
Bolaget skall bedriva installation och service inom el, värme, kyla, ventilation och VVS.
Engmans Montage AB
Org.nr: 556911-2583
Bolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet inom ventilation, luftbehandling, energi- och miljöutredningar. Byggnadsarbete. Markentreprenadsarbete. Äga och förvalta fast och lös egendom, idka handel med värdep ...
Innovative Ventilationslösningar i Örebro AB
Org.nr: 559011-6322
Aktiebolaget ska upprätta kalkyler och systemlösningar inom ventilation. Projektledning och administration av ventilationsprojekt.
Isolerteknik Dan Mårtensson AB
Org.nr: 556728-2750
Bolagets verksamhet är att bedriva isolering av VVS och ventilation inom byggområdet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva uppdrags- och konsultverksamhet inom ovan angivna områden och därmed före ...
Isolerteknik Dan Mårtensson Syd AB
Org.nr: 556794-4458
Bolagets verksamhet är att bedriva isolering av VVS och ventilation inom byggområdet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva uppdrags- och konsultverksamhet inom ovan angivna områden och därmed före ...
JLM System AB
Org.nr: 556764-4074
Bolagets verksamhet ska vara försäljning, marknadsföring och konsultation inom energisystem, VVS, ventilation, ventilationsfilter, stoftavskiljning och miljö- och kvalitetsledningssystem. Energideklaration, VVS- och värm ...
Jonas Thor Energi AB
Org.nr: 556750-3585
Bolaget ska bedriva verksamhet inom värme- ventilation och sanitetsbranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
Lindpro AB
Org.nr: 556862-5957
Aktiebolaget ska bedriva Agenturverksamhet och försäljning av ventilationskomponenter, konsultationer och service inom ventilation och därmed förenlig verksamhet.
LMR Ventilation i Örebro AB
Org.nr: 559017-1137
Bolaget skall bedriva verksamhet inom bygg och ventilation samt handel med värde papper samt därmed förenlig verksamhet.
Onninen AB
Org.nr: 556371-9474
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom dotterbolag eller intressebolag bedriva handel med produkter inom värme, vatten och sanitet (VVS), vatten och avlopp (VA), ventilation, el, elkraftmate ...
PJ's Eld & Vent AB
Org.nr: 556715-2870
Bolaget skall bedriva ventilationsrensningar, injusteringar av ventilation, OVK, sakkunnighetsbesiktingar. Sprängbesiktningar av eldstäder, radonåtgärder, radonmätningar, fastighetsförvaltning samt värdepapper och därmed ...
Preventus Ventilation AB
Org.nr: 556508-4752
Bolaget skall utföra ventilation- och plåtarbeten, jämte därmed förenlig verksamhet.
Rödjemyr Holding AB
Org.nr: 556748-9751
Föremål för bolagets verksamhet är att indirekt genom dotterbolag bedriva verksamhet inom värme-, ventilation- och sanitets- branschen samt i övrigt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Rödjemyr Teknik Driftservice AB
Org.nr: 556234-6774
Bolaget skall bedriva verksamhet inom värme- ventilation och sanitetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Stenebostäder AB
Org.nr: 556880-9445
Uthyrning av lägenheter och lokaler. Servicetjänster för lägenheter och lokaler. Installationsarbeten för el, vvs och ventilation.
Svenska Inomhusklimat AB
Org.nr: 556713-5768
Bolaget ska bedriva bygg och anläggning, rot byggen samt nybyggen och rivning. Helentreprenader inom bygg så som snickeri, plattsättning, vvs, el, ventilation samt handel med ventilationstillbehör. Därtill städ inom offe ...