Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

E.R.T. Energidrift AB

"Bolaget skall utföra värme-, ventilation- och sanitetsarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet såsom försäljning av värme-, ventilations-, och sanitetsmaterial. Bolaget skall även utföra barnomsorg, samt därmed förenlig verk samhet."
Finns i branscher på Wedoo: Barnomsorg - Ventilation
Org.nr: 556464-2154
Företagsform: Aktiebolag