Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Örebro

E.R.T. Energidrift AB
Org.nr: 556464-2154
Bolaget skall utföra värme-, ventilation- och sanitetsarbeten, ävensom idka därmed förenlig verksamhet såsom försäljning av värme-, ventilations-, och sanitetsmaterial. Bolaget skall även utföra barnomsorg, samt därmed f ...
Fagertärns Personalkooperativa förskola, EF
Org.nr: 716453-1787
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att bedriva barnomsorg.
Förskolan Försprånget AB
Org.nr: 556771-7888
Bolaget ska bedriva barnomsorg samt därmed förenlig verksamhet.
NANNY BELLE AB
Org.nr: 556802-6719
Bolaget ska bedriva barnomsorg, barnstugeverksamhet och personlig assistans samt att bedriva konsultativ verksamhet med personal- bemanning, personaluthyrning, rekrytering och entreprenad- verksamhet inom personalbemanni ...
STS i Örebro HB
Org.nr: 916922-4939
Småskalig barnomsorg.