Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ventilation i Örebro

TemKo AB
Org.nr: 556829-9787
Bolaget ska bedriva konstruktion'försäljning av kundanpassade lösningar inom förnybar energi, kyla, ventilation samt härtill angränsande områden.
TKB KONSULT AB
Org.nr: 556378-8339
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom byggbranchen, ventilation och rör. Köpa, sälja äga och förvalta fast och lös egendom inom byggbranschen samt aktier, andelar och andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhe ...
Ventilation & Skorstenskontroll i Örebro AB
Org.nr: 556734-8106
Bolaget ska bedriva sotning och ventilationsuppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
ÖBL Ventilation AB
Org.nr: 556587-2032
Bolaget skall tillverka, installera, underhålla och utföra service på luftventilationsanläggningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Örebro Elektrikern AB
Org.nr: 556166-8848
Bolaget ska bedriva elektrisk installationsrörelse samt tillhandahållande av totalentreprenad inom bygg, el, VVS samt ventilation och närliggande verksamheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom bedriva ...