Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

JLM System AB

"Bolagets verksamhet ska vara försäljning, marknadsföring och konsultation inom energisystem, VVS, ventilation, ventilationsfilter, stoftavskiljning och miljö- och kvalitetsledningssystem. Energideklaration, VVS- och värmepumpsinstallationer. Handel med värdepapper och transporttrailer."
Finns i branscher på Wedoo: Energideklaration - Marknadsföring - Ventilation
Org.nr: 556764-4074
Företagsform: Aktiebolag