Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Järfälla

A Malmén Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556866-0186
Ekonomikonsult med inriktning på - Business Control (verksamhetsstyrning) - planering, uppföljning, analys och rapportering - finansiell kommunikation - utbildning inom ekonomi och därtill hörande verktyg - bokföring, re ...
Acteco Redovisning AB
Org.nr: 556971-1871
Företaget ska bedriva bokföring, redovisning, rådgivning och konsultation.
Actus revision AB
Org.nr: 556769-1976
Bolaget ska bedriva revision, redovisning, skattekonsultation, ekonomisk rådgivning, värdepappersförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Advantage Revision Lars Wicander AB
Org.nr: 556487-9434
Bolaget skall bedriva revision, konsulttjänster inom redovisning, ekonomistyrning, skatter och bolagsrätt samt därmed förenlig verksamhet.
Aglaia Ekonomi AB
Org.nr: 556750-7305
Bolaget skall bedriva redovisning, skatterådgivning och andra administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Akalla Redovisning AB
Org.nr: 556490-1782
Aktiebolaget ska bedriva redovisningskonsultationer och därmed förenlig verksamhet.
Allians Revision & Redovisning AB
Org.nr: 556513-8962
Bolaget skall utföra revisionsinsatser i svenska och utländska juridiska personer, bedriva revisning och affärsrådgivning samt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi- och affärsutveckling, främst med inriktning mot redov ...
AM Karman Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556776-5481
Bolagets verksamhet är redovisning och datakonsultation.
Anna-Carin Ekonomi och Konsult AB
Org.nr: 556951-1651
Företaget skall bedriva verksamhet inom bokföring, redovisning, ekonomisk rådgivning och -konsultation, övriga administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Assistera Ekonomi Sthlm AB
Org.nr: 556911-7657
Konsultverksamhet inom redovisning, skatterådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Boomer HB
Org.nr: 916628-8168
Konsultverksamhet inom försäljning, marknadsföring, ekonomi och redovisning samt travhästverksamhet. Försäljning av tjänster inom energi och ventilation.
Burghardt's Service AB
Org.nr: 556961-3796
Bokföring och redovisning, samt hushållsnära tjänster. Service och reparationer av bilar.
CH Resources AB
Org.nr: 556916-3867
Konsultverksamhet inom affärsutveckling, ekonomistyrning, redovisning och skattefrågor.
Chalipa Redovisningsbyrån AB
Org.nr: 556905-6681
Bokföringsservice, redovisning och import av hantverksprodukter.
EB Ekonomi KB
Org.nr: 969744-1039
Redovisning, bokföring och bokslut
EKAD Redovisning AB
Org.nr: 556354-0813
Bolaget skall idka kameral verksamhet, bedriva utbildning, handel med värdepapper och fastigheter samt stuguthyrning samt därmed förenlig verksamhet.
EkonoMikal KB
Org.nr: 969764-1075
Tjänster inom redovisning, revision och administration. Marknadsföring och försäljning av försäkringstjänster och dataprogram.
Engrens Konsult AB
Org.nr: 556972-6119
Företaget ska bedriva konsultjänster inom ekonomi, redovisning och bokföring. Företaget ska bedriva konsultjänster inom byggnadsbranschen.
Erlandsson Consulting AB
Org.nr: 559016-9495
Konsultverksamhet inom finansbranschen, organisationskonsult, ekonomisk rådgivning, redovisning och bokslut, handel med vp för egen räkning, styrelsearbete, kokboksförfattare, livs- karriärcoaching, hälsocoaching.
Finns för dig AB
Org.nr: 556781-0196
Bolaget skall bedriva administrativ utveckling, redovisning, koncernredovisning , rapportering, dataprogrammering, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.