Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Danderyd

Account IT Stockholm AB
Org.nr: 556557-8969
Bolaget skall tillhandahålla redovisning-, ekonomi-, löne- och administrativa tjänster, datatjänster såsom IT-lösningar för ekonomi och administration, utveckling och försäljning av applikationer till smartphones, system ...
CAMERI AB
Org.nr: 556896-4018
Redovisning
Canseko AB
Org.nr: 556581-1253
Bolaget skall bedriva ekonomisk fastighetsförvaltning, konsultverksamhet inom redovisning- och ekonomiområdet, äga och förvalta aktier och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
CK Financial Services AB
Org.nr: 559017-6292
Konsultverksamhet inom ekonomi såsom redovisning, rapportering, systemrelaterade frågor, processer och rutiner.
Darcy and Bennet AB
Org.nr: 556910-2584
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation och redovisning samt därmed förenlig verksamhet. Därtill kan fast och lös egendom förvaltas av bolaget.
Donnerwetter IT-Konsult AB
Org.nr: 556781-4735
Aktiebolaget ska bedriva nationell och internationell konsultverksamhet, utveckling, utbidlning och tjänster inom företrädesvis data, redovisning, ekonomi, juridik, finansiell verksamhet samt importera och exportera angi ...
Ekslottet AB
Org.nr: 556729-1173
Bolaget ska bedriva administrativa tjänster till finansiella marknader, redovisning och bokföring, projektledning, rådgivning och konsultation, utveckling av programvara, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhe ...
Huvudskär AB
Org.nr: 556487-0623
Bolaget skall bedriva allmän affärsverksamhet med köp och försäljning av fast egendom jämte lös egendom i form av konst och antikviteter och värdepapper. Dessutom utföra uppdrag inom redovisning och marknadsföring av tjä ...
Incognito AB
Org.nr: 556380-0100
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, data samt idka därmed förenlig verksamhet.
KNP-Konsult AB
Org.nr: 556698-4901
Bolaget ska bedriva inköp, utveckling och försäljning av material och tjänster inom byggentreprenad- och fastighets- branschen, redovisning och ekonomiska tjänster, äga och hyra ut bostadsrätter samt inköp, försäljning o ...
Letec Konsulterna AB
Org.nr: 556880-7944
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på rådgivning inom ekonomi, redovisning, skatt och bokföring, äga och förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
LuniMed AB
Org.nr: 556674-2606
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet samt ekonomisk konsultverksamhet såsom eknomisk redovisning och rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Manskär AB
Org.nr: 556722-5858
Bolaget skall bedriva allmän affärsverksamhet med köp och försäljning av fast egendom jämte egendom i form av konst och antikviteter och värdepapper. Dessutom utföra uppdrag inom redovisning och marknadsföring av tjänste ...
Molunds Revision- & Redovisning AB
Org.nr: 556277-9685
Bolaget skall bedriva revision, bokföring och databehandling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Norrorts Redovisning HB
Org.nr: 969709-0828
Ekonomiredovisning, skatter och deklarationer.
P Lamberstam Consulting AB
Org.nr: 559023-5817
* Bolagets verksamhet ska vara rådgivning inom ekonomi, redovisning och organisation samt därmed förenlig verksamhet. * Bolaget ska bedriva hemtjänst, äldre och handikappomsorg, dagverksamhet för handikappade, hushållsnä ...
PartnerEye AB
Org.nr: 556621-7419
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi, förlagsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Ranhagen Konsult AB
Org.nr: 556630-0645
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet för privat näringsliv, kommuner, landsting, statliga myndigheter och branschorganisationer företrädesvis inom områdena samhälle- och industriplanering, fastighetsutveckling oc ...
Real Invest Sweden KB
Org.nr: 969751-2813
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet inom administration, redovisning, försäkring och försäljning av lagerbolag samt därmed förenlig verksamhet.
ReCo Revision i Täby AB
Org.nr: 556771-2186
Aktiebolaget ska bedriva yrkesmässig revision, rådgivning inom redovisning, beskattning och företagsekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.