Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ranhagen Konsult AB

"Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet för privat näringsliv, kommuner, landsting, statliga myndigheter och branschorganisationer företrädesvis inom områdena samhälle- och industriplanering, fastighetsutveckling och arkitektur, arbetsorganisation och arbetsmiljö, ekonomistyrning och ekonomisk redovisning samt FoU och utbildning inom dessa områden."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Konsult - Redovisning
Org.nr: 556630-0645
Företagsform: Aktiebolag