Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Danderyd

Aberex Ekonomi AB
Org.nr: 556918-6496
Bolaget ska bedriva redovisningsbyrå, ekonomi styrning, projektledning, programutveckling, bolagsutveckling, ekonomisk rådgivning och konsultation samt därmed förenlig verksamhet.
Account IT Stockholm AB
Org.nr: 556557-8969
Bolaget skall tillhandahålla redovisning-, ekonomi-, löne- och administrativa tjänster, datatjänster såsom IT-lösningar för ekonomi och administration, utveckling och försäljning av applikationer till smartphones, system ...
Advice Fahrer HB
Org.nr: 916405-2574
Bokföringsbyrå samt konsult inom data.
Aktiebolaget Begab
Org.nr: 556127-7251
Bolaget skall driva konsultverksamhet i företagsekonomiska frågor idka handel med värdepapper ävensom äga och förvalta fast egendom driva finans- och leasingrörelse samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget HFL Ekonomikonsult
Org.nr: 556962-5394
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom främst redovisningsbranschen men också tjänster inom organisation - och personalbranschen kan komma att förekomma.
Anicura AB
Org.nr: 556854-1386
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva djurvård, utöva försäljning av djurvårds- produkter samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet samt att till ...
Anylator Norr AB
Org.nr: 556621-4804
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom redovisningsservice, ekonomisk rådgivning, administrativa och juridiska tjänster såsom bolagsbildningar, bouppteckningar, deklarationsservice och skatteärenden ...
Boplan AB
Org.nr: 556158-3039
Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel med, äga och förvalta värdepapper samt övrig fast och lös egendom, att bedriva konsulterande verksamhet samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhe ...
Byggbranschens Ledarskapsinstitut BLI AB
Org.nr: 556854-8068
Bolaget skall bedriva ledarskapsutbildningar och därmed förenlig verksamhet.
CAMERI AB
Org.nr: 556896-4018
Redovisning
Canseko AB
Org.nr: 556581-1253
Bolaget skall bedriva ekonomisk fastighetsförvaltning, konsultverksamhet inom redovisning- och ekonomiområdet, äga och förvalta aktier och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
CK Financial Services AB
Org.nr: 559017-6292
Konsultverksamhet inom ekonomi såsom redovisning, rapportering, systemrelaterade frågor, processer och rutiner.
Compact New Office AB
Org.nr: 556261-5871
Bolaget skall driva ekonomisk konsultation samt förvalta, köpa och säljafastigheter och värdehandlingar och idka därmed förenlig verksamhet.
CSJ Group HB
Org.nr: 969662-5947
Import och export verksamhet med inriktning på friskvårdsriklar och massage redskap. Import och export verksamhet med inriktning inom textil och konfektyr (avseende dam, barn och herrkläder inkl accessoarer). Data- och I ...
Danderyds redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556997-6623
Bolaget skall bedriva redovisnings- och revisionsverksamhet, rådgivning inom ekonomi, skattefrågor och fastighetsförvaltning.
David Helenius Consulting AB
Org.nr: 559024-6301
Bolaget skall bedriva konsultationer och rådgivning inom ekonomi, finans, management och därmed förenlig verksamhet.
Ekonomgruppen i Kista AB
Org.nr: 556572-6451
Föremålet för bolagets verksamhet är att erbjuda redovisningsservice, ekonomisk rådgivning, databehandling, administrativa och juridiska tjänster såsom bolagsbildningar, bouppteckningar, deklarationsservice och skatteäre ...
Evulator AB
Org.nr: 556694-5456
Bolaget skall bedriva affärsutvecklimg, konsult, försäljning, säljuppdrag, strategi, logistik inom affärsutvecklingsområdet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Gemeni Ventures AB
Org.nr: 556725-0419
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisation, affärsuppföljning och företagsekonomi samt erbjuda redovisnings- och bokföringstjänster till andra företag samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Haglunds bokföringsbyrå AB
Org.nr: 556372-4755
Bolaget skall bedriva bokförings- och deklarationsbyrå ävensom idka därmed förenlig verksamhet.