Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Danderyd

Redimé AB
Org.nr: 556840-3223
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Rim Team Five AB
Org.nr: 556367-9157
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning, affärsstyrning och systemutveckling. Bolaget ska även bedriva analys och rådgivning kring varumärke och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Scandector AB
Org.nr: 556179-1954
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva konsultverksamhet inom områdena företagsutveckling, organisation, företagsledning, datautveckling, planering, ekonomisk redovisning, finansiering och uthyrning av transport ...
Taxikonsult N & W AB
Org.nr: 556230-7958
Bolaget skall driva taxi, bud och limousineverksamhet, dessutom redovisning och ekonomiservice åt andra företag, ävesom idka därmed förenlig verksamhet.
Team M. Finance HB
Org.nr: 969602-7110
Ekonomisk konsultverksamhet, redovisning, bokföring och övriga finansiella tjänster.
Verus Redovisning AB
Org.nr: 556842-5440
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer ionom redovisning, bokföring, och rapportering, personaladministration och därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall också innefatta uthyrning av verksamhetslokaler och ...