Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Donnerwetter IT-Konsult AB

"Aktiebolaget ska bedriva nationell och internationell konsultverksamhet, utveckling, utbidlning och tjänster inom företrädesvis data, redovisning, ekonomi, juridik, finansiell verksamhet samt importera och exportera angivna tjänster. Bolaget ska dock inte bedriva sådan verksamhet som avser i lag om bankrörelse eller lag om kreditaktierbolag. Bolaget ska även köpa och sälja, äga och förvalta fast och lös egendom, främst inom angivna områden, samt bedriva handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Data - Datakonsult - Ekonomi - Juridik - Konsult - Redovisning
Org.nr: 556781-4735
Företagsform: Aktiebolag