Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Juridik i Danderyd

08 Kommersiella Lokaler AB
Org.nr: 556988-8083
Aktiebolaget ska ägna sig åt förmedling av kommersiella lokaler, fastigheter samt åt företagsöverlåtelser samt till detta hänförlig verksamhet.
Acrea AB
Org.nr: 556644-0359
Bolaget skall bedriva konsultation och produktutveckling inom informationssäkerhetsområdet, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Adxto AB
Org.nr: 556698-4505
Bolaget ska bedriva investeringsverksamhet med värdepapper, obligationer, optioner mm. Handel med bilar och båtar samt båtcharter, turistnäring, fastigheter, kommunikations- och konsultverksamhet inom ekonomi, finans, ha ...
Adxto Care AB
Org.nr: 556738-4465
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård samt konsultverksamhet inom vård och omsorg. Vidare ska bolaget bedriva kliniska studier och erbjuda supporttjänster inom kliniska studier. Dessutom ska bolaget bedriva kommunikati ...
ArenaProfil Sweden AB
Org.nr: 556735-5960
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på restaurang, event ovh managementfrågor samt förvalta aktier och utöva handel med värdepapper och fastigheter.Vidare ska bolaget även idka marknadsföring och profile ...
Artention AB
Org.nr: 556787-6981
Bolaget ska i huvudsak bedriva tjänsteförsäljning inom följande områden: Event management, musikproduktion, grafisk design och layout innebärande trycksaker såsom reklam, affischer och broschyrer, framställning av logoty ...
Aspira AB
Org.nr: 556699-3340
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom ekonomi, juridik samt inom person-, team- och ledarutveckling, jämte därmed förenlig verksamhet.
Auctoritas AB
Org.nr: 556726-5177
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom företagsledning, ekonomi och juridik. Bolaget kan bedriva handel med koncessioner, mineraler och metaller. Samt bedriva konsultverksamhet inom gruv- och mineralnäringen, miljötekn ...
Birgia AB
Org.nr: 556202-6319
Föremålet för bolagets verksamhet är import, export, utveckling, produktion och försäljning av publika transportsystem och energibesparande huskonstruktioner samt import och försäljning av antikviteter, hushålls- och pre ...
Bongout AB
Org.nr: 559025-8710
- Konsultverksamhet inom Hotell & Restaurang - Verksamhet som kan relateras till Mat & Dryck - Investering inom Hotell & Restaurang
Byggbranschens Ledarskapsinstitut BLI AB
Org.nr: 556854-8068
Bolaget skall bedriva ledarskapsutbildningar och därmed förenlig verksamhet.
C & H Student Services HB
Org.nr: 969751-0155
Handel med cyklar och konsultverksamhet inom juridik
CM Juridik AB
Org.nr: 556820-8986
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet: -att utföra juridiska konsulttjänster, -att bistå med juridisk rådgivning, - att bedriva utbildningsverksamhet inom områden med juridisk anknytning samt att driva med des ...
Dahlberg Music Enterprise AB
Org.nr: 556356-0969
Bolaget skall bedriva konstnärlig, litterär och artistisk verksamhet (även fristående artister) och även bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
Danderyds Bryggeri ek. för.
Org.nr: 769626-3909
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete i föreningen'ocheller ge möjligheter till studier, personlig utveckling och andra aktiviteter som kan gynna medlemmen. F ...
Danderyds Victorin AB
Org.nr: 556762-0215
Boalget skall bedriva konsultverksamhet inom rekrytering, juridik och IT samt därmed förenlig verksamhet.
Donnerwetter IT-Konsult AB
Org.nr: 556781-4735
Aktiebolaget ska bedriva nationell och internationell konsultverksamhet, utveckling, utbidlning och tjänster inom företrädesvis data, redovisning, ekonomi, juridik, finansiell verksamhet samt importera och exportera angi ...
EKO Respekta i Danderyd AB
Org.nr: 556735-6364
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med utbildning och föreläsning inom områdena hälsa och livsstil, personkännedom och bostadsmarknad, fastighetsförmedling inom privatmarknaden, coaching av ledare och karriärmedvetna ...
Enar-Sahn AB
Org.nr: 556128-4471
Bolaget skall tillhandahålla livsmedelsindustriella konsulttjänster och därmed förenlig verksamhet samt idka förmögenhetsförvaltning och därmed förenlig kommissionsrörelse.
ES Holding AB
Org.nr: 556815-0592
Bolaget skall bedriva byggverksamhet samt konsultationer i samband härmed, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet, bedriva import av fordon och maskiner och därm ...