Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Datakonsult i Danderyd

Adxto Solutions AB
Org.nr: 556943-8350
Företaget ska bedriva utveckling och försäljning av programvaror. Vidare ska bolaget bedriva konsultverksamhet inom vård, läkemedel, medicinteknik samt IT.
Ambigua medito AB
Org.nr: 556784-4450
Bolagets verksamhet är att identifiering, kommunikation och dataäkerhet genom att utveckla en så kallad Ambient media terminal med RFID funktioner samt därmed förenlig verksamhet.
Apendo AB
Org.nr: 556437-4840
Bolaget skall sälja datorsystem samt bedriva konsulttjänster inom databranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Appify AB
Org.nr: 556776-2884
Bolaget skall utveckla produkter, företrädesvis inom mobilbranschen, samt bedriva konsultverksamhet inom området informationsteknologi och därmed förenlig verksamhet.
ApplicVision AB
Org.nr: 556878-9795
1. IT: Utveckling av webbtjänster och appar. 2. Konsultuppdrag resebranschen: Guidning, tolkning, reseupplägg.
Artention AB
Org.nr: 556787-6981
Bolaget ska i huvudsak bedriva tjänsteförsäljning inom följande områden: Event management, musikproduktion, grafisk design och layout innebärande trycksaker såsom reklam, affischer och broschyrer, framställning av logoty ...
ArtiCap AB
Org.nr: 556641-4933
Bolaget ska bedriva IT-konsult verksamhet samt produktutveckling inom IT ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Atrivo AB
Org.nr: 556652-4319
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet, utbildning, rekrytering och drift inom IT-området samt därmed förenlig verksamhet.
B Källgren Konsult AB
Org.nr: 556828-0571
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och vidareutveckling av tekniska uppfinningar och innovationer samt bedriva konsult- verksamhet inom 'datait jämte därmed förenlig verksamhet.
BeMost AB
Org.nr: 559016-2789
Aktiebolaget ska erbjuda konsulttjänster inom strategi, design och ledning av utveckling av tjänster och produkter för mobila och digitala kanaler, förmedling av utvecklingstjänster samt erbjuda marknadsföringstjänster, ...
Björn Albihn Produktion AB
Org.nr: 556920-7748
Företagets verksamhet är att framställa 3D-grafik i form av enskilda modeller och'eller bilder, sälja konsulttjänster inom 3D-grafik, spelprogrammering, teknisk implementering av 3D-grafik samt undervisning inom denna te ...
BM Interactive AB
Org.nr: 556601-8312
Bolaget skall bedriva konsutverksamhet inom IT-branschen, såsom webbproduktion, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Brane Transition Partner AB
Org.nr: 556797-5478
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning mot outsourcing inom IT. Ledning och rådgivning i samband med större offshoring- och outsourcingprojekt samt därmed förenlig verksamhet.
Brinkenfeldt Genius Consulting AB
Org.nr: 556841-2273
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom webbdesign, webbbprogrammering, webb, IT, samt fotografering.
Checkwatt AB
Org.nr: 556824-9014
Bolaget ska utveckla och marknadsföra mjukvara och system samt varor och tjänster för energieffektivitet samt därmed förenlig verksamhet.
Chessit AB
Org.nr: 556705-4233
Bolaget ska sälja tjänster och produkter inom IT samt affärs- och verksamhetsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Circinus Development AB
Org.nr: 556675-9998
Bolaget skall bedriva informationskonsultverksamhet, IT tjänster, generella IT tjänster, kundspecifika IT tjänster, databas- verksamhet, datadrift, digital profilering, bildbehandling, fastighets transaktioner, fastighet ...
Circinus Enterprise AB
Org.nr: 556791-8775
Bolaget ska bedriva magasinering och varulagring. Dataprogrammering, datakonsultverksamhet, datordrifttjänster andra IT- och datatjänster. Fastighetsförmedling, fotoverksamhet. Tekniska frågor och utredningar som rör IT- ...
Codepeak AB
Org.nr: 556790-9840
Konsultverksamhet inom internet, utveckling och drift av elektroniska mötesplatser, webutveckling, support och utbildning, värdepappershandel, samt därmed förenliga verksamheter
Computershare AB
Org.nr: 556741-9832
Bolaget skall bedriva tillhandahållande av datasystem och service för evenemang och managementmöten och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva tillhandahållande av överlåtelseagenturer, aktieboksadministration, ...