Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Redovisning i Ängelholm

A & J Consulting i Ängelholm AB
Org.nr: 556624-0999
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
A & J i Ängelholm AB
Org.nr: 556780-4967
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Aid Redovisning AB
Org.nr: 556866-6001
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration och organisationsarbete. Konsultation inom redovisningsområdet och därmed förenlig verksamhet.
aid redovisning KB
Org.nr: 916457-3959
Konsult, administration och organisationsarbeten. Konsultation inom redovisningsområdet.
ALEK Ekonomi AB
Org.nr: 556871-7358
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi och därtill övriga förekommande administrativa tjänster.
Axendo AB
Org.nr: 556968-8442
Redovisning och bokföring
Baker Tilly Ängelholm KB
Org.nr: 969606-5433
Redovisning, revision samt konsultverksamhet i skatterättsliga och företagsekonomiska frågor.
BF Redovisning AB
Org.nr: 556406-7683
Bolaget skall bedriva redovisnings- och bokföringsverksamhet och även direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom och även idka därmed förenlig verksamhet.
Bjäre Office AB
Org.nr: 556838-5651
Redovisning och bokföring samt övriga förekommande administrativa tjänster. Försäljning av heminredning, inredningsdetaljer. Försäljning av möbler för hemmet. Arrangerar event resor för enskilda och grupper.
Carl Eric Vöcks Data HB
Org.nr: 969650-4548
Redovisning samt rådgivning i ekonomiska bolagsfrågor, dessutom skall bolaget verka inom området fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
EG Redovisning KB
Org.nr: 969662-5004
bedriva verksamhet inom områdena omfattande revision, redovisning, skatterådgivning, ADB-konsultationer inom redovisningsområdet samt övriga därmed sammanhängande verksamheter.
Ekonomikonsult Boris Jönsson HB
Org.nr: 969730-6620
Konsult inom redovisning- och administrationsområdet med speciell inriktning på fastighetsförvaltning.
Fornby Invest AB
Org.nr: 556423-1289
Bolaget skall bedriva fastighetsmäkleri, finansiell rådgivning samt konsulttjänster inom redovisning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Heina Konsult AB
Org.nr: 556250-2319
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomisk redovisning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Helsingborgs Ekonomi & Revision AB
Org.nr: 556806-7556
Bolaget ska bedriva redovisning och bokföring, revision, skatte- rådgivning och övrig konsultverksamhet inom ekonomi samt bildande och försäljning av bolag jämte därmed förenlig verksamhet.
HION Konsult AB
Org.nr: 556702-3659
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom redovisning och skatter, värdepappershantering, hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
Jensen El & Automation i Starby AB
Org.nr: 556824-5830
Bolaget ska bedriva elinstallationer samt service och ombyggnader av industrimaskiner, ekonomiska konsultationer i form av affärs- redovisning, förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
JVJ Redovisning AB
Org.nr: 556975-4756
Företaget ska bedriva verksamhet inom redovisning och beskattning samt uthyrning av lärartjänst inom ekonomi på gymnasial nivå.
Kireko KB
Org.nr: 969681-1992
Tillhandahålla tjänster inom redovisning, bokslut, deklarationer, ekonomisk konsultation.
Klittret AB
Org.nr: 556239-6654
Aktiebolaget ska bedriva redovisning och revision samt konsultationer i företagsekonomiska frågor och skatterätt.