Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

EG Redovisning KB

"bedriva verksamhet inom områdena omfattande revision, redovisning, skatterådgivning, ADB-konsultationer inom redovisningsområdet samt övriga därmed sammanhängande verksamheter."
Finns i branscher på Wedoo: Redovisning
Org.nr: 969662-5004
Företagsform: Kommanditbolag