Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Kireko KB

"Tillhandahålla tjänster inom redovisning, bokslut, deklarationer, ekonomisk konsultation."
Finns i branscher på Wedoo: Redovisning
Org.nr: 969681-1992
Företagsform: Kommanditbolag