Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Baker Tilly Ängelholm KB

"Redovisning, revision samt konsultverksamhet i skatterättsliga och företagsekonomiska frågor."
Finns i branscher på Wedoo: Bokföringsbyrå - Redovisning
Org.nr: 969606-5433
Företagsform: Kommanditbolag